Museum, Blätter für bildende Kunst

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1833-1837 Miejsce publikacji: Berlin Illustracje: ryc.; tabl. Sygnatura: 010206 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 19 w.
  • Szuka klasycystyczna
  • Sztuka antyczna
  • Kugler, Franz (1808-1858)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.06.2016

Opis dokumentu

Czasopismo niemieckie - tygodnik z dziedziny sztuki, założone przez Franza Kuglera (1808-1858) w 1833 r., ukazywało się do 1837 r. Kugler – urodzony w Szczecinie historyk sztuki, pisarz i muzyk był autorem wielu przyczynków ukazujących się w założonym przez siebie periodyku, z których niektóre, dotyczące m. in. malarstwa historycznego oraz bezkrytycznego stosunku do sztuki antycznej, były radykalne i przełomowe według ówczesnego pojmowania sztuki. Motyw ilustracyjny na stronie tytułowej numerów czasopisma – rycina przedstawiająca fasadę Starego Muzeum w Berlinie, zaprojektowanego w stylu klasycystycznym przez Schinkla (1781-1841). Niektóre numery zawierają ryciny w formie wkładek i przedłużek. Format quarto, paginacja ciągła w obrębie rocznika. Czasopismo było pierwotnie własnością biblioteki elbląskiego Towarzystwa   Rzemieślniczego (Gwerbeverein), powstałego w 1827 r., o czym świadczy znak własnościowy (pieczęć). Towarzystwo to prowadziło także w latach trzydziestych XIX w. działalność artystyczną, organizując wystawy sztuki i rzemiosła artystycznego. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z całego okresu ukazywania się pisma (1833-1837).