Motive zum revidirten Entwurfe des Ostpreuβischen Provinzial-Rechts

Typ: Książka Rok publikacji: 1836 Miejsce publikacji: Berlin Strony: VI; 144 Sygnatura: 34911 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prawo prowincjonalne – Prusy Wschodnie – 19 w.
  • Kodyfikacja prawa – Prusy Wschodnie – 19 w.
  • Landercht pruski – zbiór praw
  • Kamptz, Karl Albert von (1769 -1849)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1836 roku w Berlinie zawierająca projekt zmian do obowiązującego, skodyfikowanego w 1801 roku Wschodniopruskiego Prawa Prowincjonalnego. Opracowanie powstało jako efekt prac specjalnie powołanego przez ministerstwo sprawiedliwości zespołu specjalistów, mających za zadanie dostosowanie istniejącego zbioru przepisów do aktualnych warunków i wymogów oraz ogólnie obowiązującego Landrechtu (oficjalnie „Powszechne prawo krajowe dla państw królewsko-pruskich” - powszechnego kodeksu obowiązującego w Prusach od 1 czerwca 1794 do 1900 roku). Ponad stustronicowy dokument zawiera analizę, komentarze, proponowane uzupełnienia i zmiany odnosząc się do poszczególnych paragrafów obowiązujących regulacji prawnych na terenie prowincji Prusy Wschodnie, w tym przede wszystkim do zagadnień prawa cywilnego (prawo rzeczowe, w tym prawo własności), prawa lenna, prawa kościelnego i oświatowego. Przedmowa do publikacji sygnowana jest nazwiskiem Karla Alberta von Kamptz (1769 -1849) - prawnika i pruskiego ministra sprawiedliwości w latach 1832-1842.