Mittheilungen aus schwedischen Archiven und Bibliotheken. Bericht an […] Herrn von Raumer. Von Dr. L. Prowe

Typ: Książka Rok publikacji: 1853 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Prowe, Leopold Friedrich
Strony: VI; [ 2 ], 62;[ 6 ] Sygnatura: KD.50 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Piśmiennictwo - historia
  • Szwecja - zabytki piśmiennictwa - raport - 19 w.
  • Szwecja - historyczne zasoby archiwalne - raport - 19 w.
  • Szwecja – historyczne zasoby biblioteczne - raport - 19 w.
  • Rauer, Karl Otto von (1805-1859)
  • Prowe, Leopold Friedrich (1821-1887)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.10.2023

Opis dokumentu

Mittheilungen aus schwedischen Archiven und Bibliotheken (Berlin, 1853) - publikacja zawierająca informacje o unikalnych zbiorach szwedzkich archiwów i bibliotek, której autorem jest niemiecki historyk, badacz życia i pracy Mikołaja Kopernika - Leopold Friedrich Prowe (1821-1887). Autor był jednym z założycieli towarzystwa naukowego Coppernicus - Verein für Wissenschaft und Kunst, założonego w 1854 roku w Toruniu. W latach 1853-1865 pełnił funkcję sekretarza towarzystwa, w latach 1865–1870 wiceprezesa, a w latach 1870-1887 prezesa. Opracowanie dostarcza informacji o zasobach znajdujących się m.in. w: Archiwum Państwowym (Narodowym) w Sztokholmie, Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, spuściźnie szwedzkiego polityka i dyplomaty, członka Rady Królestwa od 1609 roku i kanclerza Szwecji od 1612 roku Axela Gustafssona Oxenstierna (1583-1654), Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie zamku Skokloster, Bibliotece Uniwersyteckiej w Lund etc. Doniesienia historyka dotyczą m.in.: dokumentów rękopiśmiennych Mikołaja Kopernika i książek będących jego własnością, manuskryptów, dokumentów i materiałów dotyczących szeroko pojętej historii Prus, historii Brandenburgii, historii biskupstwa warmińskiego, w tym m.in. listów biskupów warmińskich do kapituły katedralnej we Fromborku, korespondencji królowej Bony oraz króla Zygmunta I i króla Stefana Batorego z warmińską kapitułą katedralną we Fromborku etc. Raport historyka otrzymało Preußische Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten (Pruskie Ministerstwo Spraw Duchowych, Oświatowych i Medycznych), którym ówcześnie kierował minister kultury Karl Otto von Raumer (1805-1859).