Mitteilungen für Gewerbe und Handel, 1842-1844

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1842-1844 Miejsce publikacji: Prag Sygnatura: 010298 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czeskie Towarzystwo do Wspierania Przemysłu - czasopisma - 19 w.
  • Czasopisma niemieckie - 19 w.
  • Przemysł - czasopisma - 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 22.02.2017

Opis dokumentu

Niemiecki periodyk wydawany przez Czeskie Towarzystwo do Wspierania Przemysłu (Verein zur Förderung des Gewerbefleißes in Böhmen). Towarzystwa o tym profilu, powstające licznie na terenie niemieckiego obszaru językowego już od końca 18 w. zrzeszały fabrykantów i przemysłowców, a także osoby zainteresowane postępem i rozwojem przemysłu, służąc zarówno ochronie ich interesów wobec z jednej strony wielkiego kapitału a   z drugiej ruchu robotniczego. Ważnym celem towarzystw przemysłowych, realizowanym w dużej mierze za pośrednictwem wydawanych przez nie periodyków, była edukacja – zapoznawanie członków z nowymi odkryciami i z wynalazkami w dziedzinie techniki, zwłaszcza znajdującymi praktyczne zastosowanie w produkcji, ale także poszerzanie horyzontów w zakresie przede wszystkim nauk ścisłych, ale też historii czy kultury. Periodyk Czeskiego Towarzystwa do Wspierania Przemysłu zawiera doniesienia z życia i działalności towarzystwa, przyczynki naukowe, relacje z wystaw, prezentujących wyroby rzemieślnicze, zestawienia statystyczne z dziedziny handlu i przemysłu, omówienia i recenzje wynalazków i literatury z dziedzin  objętych zainteresowaniem towarzystwa, życiorysy. W tekście numerów tabele; niektóre numery zawierają dodatki ilustracyjne w formie alonżu. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1842-1844. Na stronie tytułowej pieczęć elbląskiego Towarzystwa Przemysłowego (Gewerbeverein), powstałego w 1828.