Ministerstwo Kultury i Sztuki Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek ... wysłało pismo o uchwale VII Plenum KC PZPR i jego konsekwencjach - pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1967 Miejsce publikacji: Warszawa Strony: [1], 1, Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek w Warszawie
  • Uchwały VII Plenum - 20 w.
  • Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.07.2020

Opis dokumentu

W dniu 10 lutego 1967 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek rozesłało pismo do Wojewódzkich i Miejskich Bibliotek Publicznych, w tym do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP) w Gdańsku. Ta biblioteka nadzorowała pracę bibliotek z mniejszych miejscowości także Powiatowej Biblioteki Publicznej (PBP) w Elblągu. Pismo dotyczyło Uchwał VII Plenum Komitetu Centralnego (KC) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), które nałożyło na wszystkie ogniwa gospodarki narodowej obowiązek dokonania rzetelnej analizy i weryfikacji zasad organizacji pracy, struktury organizacji wewnętrznej pod kątem doskonalenia form organizacyjnych, uregulowania proporcji wzajemnych w zatrudnieniu pracowników działalności podstawowej i administracji oraz likwidacji wewnętrznych przerostów zatrudnienia. Jednocześnie, jak wynikało z Kongresu Kultury Polskiej, padały krytyczne uwagi do, nie zawsze maksymalnie sprawnej i trafnej organizacji lokalnych jednostek kultury. Zauważono liczne niedostatki w działalności regionalnych i lokalnych stowarzyszeń kulturalnych. A także niedostatecznej pomocy udzielanej tym stowarzyszeniom przez organa kultury Prezydiów Rad Narodowych (lokalne samorządy państwowe). W związku z tym Departament zaleca przeprowadzenie do końca marca bieżącego roku, szczegółowej analizy pracy i organizacji bibliotek i placówek kulturalno-oświatowych. Szczególnie położono nacisk na dwa aspekty sprawy - po pierwsze, realizacja wniosków Komisji powołanych do dokonania analiz. Powinna być systematycznie kontrolowana przez organa kultury właściwych Prezydiów Rad Narodowych. Po drugie załączone do pisma wytyczne, powinny być, wykorzystane w trakcie normalnej działalności wydziałów kultury. Pismu towarzyszyło krótkie pismo przewodnie oraz w/w wytyczne - "Wskazówki w sprawie analizowania i podnoszenia wydajności pracy w publicznych bibliotekach powszechnych".