Menschenkenntniss

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1799 Miejsce publikacji: Wien,Prag Autor:
  • Meissner, Johann Gottlieb
Strony: 188 Sygnatura: 91489 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna - rozprawa filozoficzna - 18 w.
  • Natura ludzka - rozprawa filozoficzna - 18 w.
  • Meissner, Johann Gottlieb
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 16.04.2019

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1799 roku w Wiedniu i Pradze autorstwa Johanna Gottlieba Meiβnera koncentrująca się  na zagadnieniu znajomości ludzi i natury ludzkiej. Niespełna dwustustronicowa rozprawa dotyka kwestii z pogranicza filozofii, psychologii, moralności, etyki oraz wychowania i edukacji. Prezentowane w opracowaniu  rozważania i refleksje dotyczą m.in. możliwości poznania i kształtowania natury ludzkiej, jej praw i kształtowania właściwej drogi rozwoju, znajomości ludzkiego działania i jego motywów oraz nierozerwalnie związanej z tym wolności wyboru, ludzkich charakterów, pasji i zamiłowań etc. Odrębny rozdział dotyczy szeroko pojętego procesu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Sprowadza się on, do ujętych w formie paragrafów podstaw, reguł i zasad wychowania, których efektem powinno być właściwe i prawidłowe kształtowanie i rozwijanie relacji międzyludzkich, właściwych postaw wobec życia, lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z wyborem drogi życiowej, kreowanie właściwej osobowości etc.