Masuren : Eine deutsche Landschaft in Ostpreussen

Typ: Książka Rok publikacji: 1940 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Buchholtz, Hansgeorg
Illustracje: fot. Strony: 64 Sygnatura: 34480 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Mazury - krajoznawstwo - 20 w.
  • Mazury - etnografia
  • Mazury - folklor
  • Fotografia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.09.2011

Opis dokumentu

Publikacja dotycząca Mazur, bardziej o charakterze albumu niż przewodnika (zawiera 47 fotografii). Tekst wprowadzający Hansgeorga Buchholtz’a, obejmuje ogólne informacje o regionie, krajobrazie (jeziorach i lasach), ludziach, ich kulturze i życiu, wydarzeniach historycznych (bitwa pod Grunwaldem, najazdy Tatarów, ofensywa rosyjska w 1914). Tekst nie ma znamion naukowości, jest subiektywnym, poetyckim opisem wrażeń. Autor „skacze” z tematu na temat, pisze m. in. o kopcach mrówek, mnogości ryb, twierdzy Boyen, kolei wąskotorowej „pędzący Mazur”. Zamieszczone są dwa wiesze: jeden opiewa największe „cuda” Prus Wschodnich (kobiety, jeziora i wybrzeża), drugi traktuje o baśniowej postaci Wodnika. Zamieszczone fotografie przedstawiają zarówno charakterystyczne elementy krajobrazu mazurskiego, jak i osobliwości kulturowe i etnograficzne: Mazurzy w strojach ludowych, filiponi, mazurskie piece kaflowe z kaflami malowanymi w scenki rodzajowe.