Marwica folwark Marwitz – zdjęcie mapy

Typ: DŻS Rok publikacji: XX w. Miejsce publikacji: b. m. Strony: 1 K. Sygnatura: DŻS - fotografie biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fotografia - 20 w.
  • Marwica, wieś w gminie Rychliki
  • Dom Dziecka w Marwicy "Orle Gniazdo"
  • Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.04.2020

Opis dokumentu

W zbiorach Dokumentów Życia Społecznego, posiadamy eksponaty o których niewiele wiemy, jeśli chodzi o ich źródłach pochodzenia. Możemy jedynie opisać, to co na nich widzimy – zdjęcia niemieckich map, przedstawiające dawne majątki wielkich rodów niemieckich. Majątki, a raczej pozostałości po nich, czasem pałac, dwór, park lub brak takowego. Obok szkic przedstawiający folwark w Marwicy (Marwitz), obecnie wieś sołecka w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki, niedaleko Kanału Elbląskiego i pochylni Jelenie. Przez miejscowość przepływa niewielka rzeka Marwicka Młynówka, właśnie tu co najmniej jedno pokolenie przed 1303 rokiem istniała osada. Wymieniana w 1244 roku jako posiadłość Alberta Starepiwo, niewątpliwie Słowianina, jak słowiańskiego pochodzenia była nazwa pola i posiadłości Marwice. Następnie była to posiadłość Jana z Marewicz (Marzewice?). Objęła też jedno z czterech sąsiednich pól, wraz z polami Utekin, Wadekin i Smansvelde (Stankowo?) nadane grupie Sudowów w 1312 roku (później Groß Marwitz, dziś Marwica Wielka). Pozostałe z wymienionych pól miały nazwy wskazujące na imiona wcześniejszych pruskich posiadaczy. Prawdopodobnie z Marwicą można wiązać ślady osadnictwa pruskiego związanego z cmentarzyskiem w Jelonkach. Pod koniec XIX wieku Marwica Mała należała do majątku Frankensteina w Barzynie. Później przejęła te dobra rodzina Krieg z pobliskich Jelonek. W 1932 roku wymienia się tu jako właścicieli Marwicy Małej i Marwicy Wielkiej hrabiego von Schwerin i barona Willingshausena. W 1929 roku została sprzedana państwu (niemieckiemu), które odprzedało ziemię okolicznym chłopom i ponownie zasiedlona. W dworze Waltera Kriega (dzisiejszy Dom Dziecka "Orle Gniazdo") urządzono "dom spokojnej starości". W katalogu zabytków dotyczący Marwicy, zapisano zespół dworski i folwarczny z 2 połowy XVIII-XX w. Pałac neobarokowy z elementami secesji z początku XX w. (obecnie Dom Dziecka), otoczony parkiem z 2 połowy XVIII-XX wieku. Natomiast folwark powstał na przełomie XIX i XX wieku. O innych miejscowościach z kolekcji, przedstawiających pałace, dwory czy parki starych znanych rodów w okolicy, można zapoznać się osobiście, wpisując do naszego Wortala Historycznego hasło – „majątek”, „folwark” lub „zdjęcie mapy”.