Mapa Polski - POLONIA, Philip Galle

Typ: Mapa / Atlas / Plan Rok publikacji: 16 w. Autor:
  • Galle, Philip
Sygnatura: MF/G/149 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Kartografia
  • Historia kartografii
  • Mapy
  • Mapa Polski
  • Miedzioryt
  • Galle, Philip (1537-1612)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 15.06.2023

Opis dokumentu

Miejsce powstania nieznane

Miedzioryt

Wys. 8 cm, szer. 10,8 cm

Mapa w prostokątnym obramieniu wypełnionym wężykiem. Przedstawia obszar środkowej Europy pomiędzy Odrą na zachodzie i Dnieprem na wschodzie oraz między Kurlandią na północy i Mołdawią na południu. W prawym górnym narożniku mapy poziomo rozciągnięta plama Bałtyku, a na jej tle szachownicowa podziałka liniowa od 5 do 30 z napisem u góry: „Scala miliarum Germanicorum”, a pod podziałką: „Balticum Mare”. W lewym dolnym rogu tabliczka z napisem: „Poloniae descrip”. Na mapie oznaczenia stron świata: „Occidens”, „Oriens”, „Meridies”, „Septenrio”. Wszystkie opisy mapy naniesione łacińską minuskułą, nazwy krajów i prowincji większymi literami, mniejszymi nazwy miejscowości i rzek. Nad mapą po środku napis: „POLONIA”, a nad lewym rogiem „pagin.: 95”. Na odwrocie mapy tekst łaciński zatytułowany: „LIVONIA”. Mapa była publikowana w pierwszym łacińskim atlasie kieszonkowym, wydanym w 1585 r. w Antwerpii, na stronie 128. Materiały udostępnione przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.