Manuale controversisticum, seu Methodus Compendiosa, Veritatem Fidei Catholicae contra errores oppositos nervose propugnandi. In commodum praeprimis ad animarum curam aspirantium elucubrata a P. Francisco Hertzig Societatis Jesu.

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1732 Miejsce publikacji: Wratislaviae Autor:
  • Herzig, Franciscus
Strony: 280,248,176, Sygnatura: Pol.8.II.79 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Herzig, Franciscus (1674-1732)
  • Kościół katolicki 17 i 18 w.
  • Protestantyzm 17 i 18 w.
  • Reformacja 17 i 18 w.
  • Kontrreformacja 17 i 18 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.12.2019

Opis dokumentu

Pismo polemiczne wymierzone w przeciwników kościoła katolickiego autorstwa jezuity - Franciszka Herziga. Dzieło dowodzi prawdziwości doktryny katolickiej i jednocześnie wykazuje błędy ateizmu i reformacji. Wpisuje się tym samym w szerszy nurt polemik religijnych doby kontrreformacji, których głównym medium stał się właśnie druk. Pismo opiera się w pierwszej części na wyliczeniu tzw. “obsevationes” i “quaeres”, czyli spostrzeżeń i dociekań dotyczących powracających na przestrzeni wieków konkretnych błędów w myśli teologicznej prowadzących do wewnętrznych podziałów w kościele. W kolejnych rozdziałach autor omawia i poddaje krytyce m.in. takie zjawiska  z obszaru teologii jak ateizm, pietyzm i liczne odłamy protestantyzmu (np. jansenizm, quesnelianizm). W dalszej części pisma znaleźć można również obszerne uwagi dotyczące Pisma Świętego (zwłaszcza w kontekście jego interpretacji), jedności kościoła świętego i prawdziwości rzymsko-katolickiej doktryny oraz roli sakramentów. Pismo kończy się rozdziałem poświęconym jednej z najbardziej kontrowersyjnych ówcześnie kwestii, czyli dewocjonaliom i kultowi świętych.

Projekt „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej” w ramach programu MKiDN Kultura cyfrowa 2019. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.