Mäkler-Ordnung für die Stadt Elbing

Typ: Książka Rok publikacji: 1865 Miejsce publikacji: Elbing Strony: 6 Sygnatura: 35918 adl. 6 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Giełda
  • Maklerzy
  • Handel
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 16.11.2010

Opis dokumentu

Zbiór instrukcji dla elbląskich maklerów. Maklerzy handlowi powoływani byli przez zwierzchników elbląskiego kupiectwa, zatwierdzani przez rząd i zaprzysięgani przed miejscowym sądem. Maklerami mogły zostać jedynie osoby „dyspozycyjne, o nieposzlakowanej opinii, które udowodnią swoje predyspozycje do zawodu”. Maklerzy handlowi dzielili się na towarowych i wekslowych oraz żeglugowych. Maklerzy byli uprawnieni do prowadzenia wszelkiego rodzaju maklerskich interesów, z wyłączeniem jednak pośredniczenia w umowach o frachcie i wynajmie statków. Maklerzy handlowi zatrudnieni jako maklerzy żeglugowi pośredniczyli dla swych zleceniodawców w transakcjach kupna i sprzedaży statków, udziałów we własności statku, maszyn okrętowych oraz w zawieraniu umów odnośnie frachtu, wynajmu statków, bodmerii i ubezpieczeniach statku, frachtu i załadunku. Poza swoimi zwykłymi obowiązkami maklerzy zobowiązani byli do współuczestnictwa w ustalaniu bieżących cen i kursów na giełdzie. Podlegali oni zwierzchnikom elbląskiego kupiectwa, którzy to mogli nakładać na nich kary za wykroczenia (pieniężne, nagany).