M. Tullii Ciceronis Opera ad optimas editiones collata […] volumen sextum

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1781 Miejsce publikacji: Biponti (Zweibrücken) Autor:
  • Cyceron
Strony: [ 2 ]; 502 Sygnatura: 92468/6 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Antologia dzieł Cycerona
  • Cyceron - mowy
  • Myśl retoryczna Cycerona
  • Klasyka łacińska
  • Cyceron (106 p.n.e. - 43 p.n.e).
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.08.2021

Opis dokumentu

M. Tullii Ciceronis Opera… publikacja, wydana w 1781 roku, w ramach słynnej kilkudziesięciotomowej serii wydań greckich i łacińskich autorów klasyczynych Bipont Editions, nazwanej tak od Bipontium, współczesnej łacińskiej nazwy Zweibrücken. Niniejszy tom zawiera szóstą część antologii dzieł wybitnego rzymskiego mówcy, filozofa i polityka Marka Tulliusza Cycerona, łac. Marcus Tullius Cicero (106 p.n.e. - 43 p.n.e). W młodości zdobył gruntowne wykształcenie retoryczne i filozoficzne w Rzymie i w Grecji oraz sprawował kolejne urzędy, których uwieńczeniem był konsulat w 63 roku. Podczas sprawowania tego urzędu Cyceron zdobył sławę jako pater patriae (ojciec ojczyzny) - po uratowaniu państwa od zamachu stanu. Już w starożytności sposób, w jakim posługiwał się językiem łacińskim, był uznawany za ideał, do którego powinni dążyć mówcy i pisarze. W średniowieczu na podstawie jego dzieł nauczano retoryki, a autorytet Cycerona w tej dziedzinie był uważany za niepodważalny. Dla humanistów stał się pisarzem wzorcowym, którego styl należało naśladować. Jego mowy, listy oraz teksty na temat retoryki i filozofii, uważane są za normę językową prozy łacińskiej. Cyceroński model używania języka przez wieki wpływał na rozwój kultur, które czerpały wzorce z klasycznej łaciny. Cyceron rozwinął prozę rzymską, a dziedzictwo filozofii greckiej przekazał następnym wiekom po łacinie. Jego dzieła były inspiracją dla twórczości europejskiej przez lata, po dziś dzień są żywe, a postać Cycerona nie jest obca współczesnej kulturze masowej, pojawiając się m.in. w powieściach i filmach. Niniejsza część, zawiera wybrane mowy Cycerona pochodzące z trzeciego okresu działalności oratorskiej, obejmującego lata 59-52 (od powrotu z wygnania do objęcia namiestnictwa Cylicji) oraz czwartego okresu, obejmującego lata 46-43 (przemówienia wygłoszone w czasie dyktatury Cezara oraz walki z Antoniuszem). Mowy, w życiorysie mówcy, stanowią najbardziej twórczą dziedzinę aktywności publicznej. Dzięki zdolnościom retorycznym zrobił karierę polityczną, zyskał miano obrońcy chylącej się ku upadkowi republiki w Rzymie oraz sprawnego i prawego adwokata. Mowy przyniosły mu ponadczasową sławę wielkiego męża stanu, mędrca i obywatela. Tom mieści w sobie m.in. filipiki (łac. In Marcum Antonium orationes Philippicae) - cykl 14 mów wygłoszonych w 44 i 43 p.n.e. przez Cycerona, w senacie i przed ludem przeciw dążącemu (wzorem Cezara) do dyktatury Markowi Antoniuszowi. Namiętne i pełne obelg, to znów patetyczne i nastrojowe, wzywały do ratowania ginącej republiki, ustroju, który Cyceronowi wydawał się jedynym ustrojem, w jakim warto było żyć. Swoje wystąpienia autor przypłacił życiem. Odciętą prawą rękę i głowę Cycerona siepacze dostarczyli Antoniuszowi. Nazwę filipiki zapożyczył Cyceron od mów wygłoszonych przez Demostenesa przeciwko Filipowi II. W publikacji znajdują się również mowy: w obronie Korneliusza Balbusa (łac. Pro Balbo), przeciwko Lucjuszowi Kalpurniuszowi Pizonowi (łac. In Pisonem); w sprawie Marka Marcelliusza (łac. Pro Marcello); w obronie Rabiriusza Postumusa (łac. Pro Rabirio Postumo); wygłoszona przed Juliuszem Cezarem w 46 p.n.e. mowa w obronie Kwintusa Ligariusza (łac. Pro Ligario) oraz w 45 p.n.e. w obronie króla Galacji Dejotara (łac.Pro rege Deiotaro) etc.