M. Benjamin Hederichs […] Anleitung Zu den fürnehmsten Mathematischen Wissenschaften […] Fünfte, Vestbesserte […] Auflage

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1737 Miejsce publikacji: Wittenberg Autor:
  • Hederich, Benjamin
Illustracje: 33 Strony: [ 22 ]; 450; [ 6 ] Sygnatura: 91468 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Edukacja - Niemcy - wprowadzenie do matematyki - 18 w.
  • Szkolnictwo - literatura niemieckojęzyczna - podręcznik do matematyki - 18 w.
  • Matematyka - historia - 18 w.
  • Hederich, Benjamin (1675-1748)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.04.2019

Opis dokumentu

Wydany w 1737 roku w Wittenberdze podręcznik stanowiący wprowadzenie do nauk matematycznych. Autorem obszernego opracowania jest Benjamin Hederich (1675-1748) - niemiecki pedagog, autor wielu leksykonów i podręczników. Materiał w sześciu wyodrębnionych rozdziałach prezentuje zagadnienia z zakresu arytmetyki, geometrii, astronomii, gnomoniki ( nauki związanej z astronomią, dotyczącej obliczania i kreślenia zegarów słonecznych, popularnego przedmiotu wykładanego m.in. w kolegiach jezuickich w XVII – XVIII wieku) oraz architektury czy też budownictwa wojennego i pałacowego. Opracowanie poprzedza krótki wstęp objaśniający pojęcie matematyki, pochodzenie nazwy, podział matematyki na teoretyczną i praktyczną oraz wyodrębniający dwadzieścia pięć rodzajów nauk matematycznych, zgodnie z klasyfikacją i podziałem przyjętym przez autora podręcznika. Materiał uzupełniono załącznikiem zawierający współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną) wybranych miejsc na świecie.