LVMINARE MAIVS. Opus eximium quod Luminare maius dicitur Medicis et Aromatariis pernecessarium. Lumen Apothecariorum, pleraque scitu digna complectens. Item, Thesaurus Aromatariorum nominorum utilis et necessarius […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1536 Miejsce publikacji: Lyon Autorzy:
  • Manlius de Bosco, Johannes Jacobus
  • Suardus, Paulus
  • Augustis, Quiricus de
Strony: [ 336 ] Sygnatura: Ob.6.III.819 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 16 w.
  • Medycyna - 16 w.
  • Farmacja - 16 w.
  • Manlius de Bosco, Johannes Jacobus (XV/XVI w.)
  • Augustis, Quiricus de (1460 – po 1495)
  • Suardus, Paulus (XV/XVI w.)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.05.2020

Opis dokumentu

Niniejszy druk zawiera trzy dzieła farmaceutyczne trzech różnych autorów. Całość jest gęsto zadrukowana, różną wielkością czcionek, bez rozdzielania pism dodatkowymi stronami tytułowymi. Do zaznaczenia rozdziałów zastosowano ozdobne inicjały. Pierwszym z dzieł jest Luminare Maius, autorstwa włoskiego farmaceuty Johannesa Manliusa de Bosco (XV/XVI w.), poprzedzone listem dedykacyjnym dla Bernarda Nigra. W liście autor m. in. wymienia dawnych medyków i farmaceutów świata arabskiego oraz śródziemnomorskiego, a także przedstawia porządek dzieła. Luminare Maius składa się z 11 rozdziałów poświęconych przyrządzaniu różnych form leków: pigułek, środków pielęgnacyjnych, okładów, olejów itp., mających zastosowanie w konkretnych chorobach. Na kończu zamieszczono dwa indeksy: jeden jest spisem leków w kolejności przedstawiania, według działów, drugi – indeksem alfabetycznym. Druga praca to przedruk Lumen Apothecariorum, wpływowego dzieła padewskiego lekarza Quiricusa de Augustisaz Tortony (1460 – po 1495), wydanego po raz pierwszy w Turynie w 1492 roku. Ono także zawiera praktyczne wskazówki dla farmaceutów, podzielone na rozdziały dotyczące konkretnych schorzeń, a w obrębie rozdziałów – na ponumerowane opisy przyrządzania leków. Na końcu zamieszczono najpierw alfabetyczny spis substancji, a następnie spis treści kolejno się pojawiających. Trzecim zawartym w tomie dziełem jest Thesaurus Aromatariorum Medicis atque Aromatariis omnibus aequeutilis, Ac necessarius, recens singularis diligentia recognitus, atque castigatissime impressus, autorstwa Paulusa Suardusa (XV/XVI w.), wydany po raz pierwszy w Mediolanie w 1496 roku i zadedykowany mediolańskiemu kolegium medyków. Dzieło to jest alfabetycznie uporządkowanym spisem substancji medycznych wraz z recepturami ich sporządzania. Na końcu zamieszczono dodatkowo indeks alfabetyczny. W niniejszym druku z powodu ubytku na stronie tytuł nie jest widoczny w całości, sporych fragmentów brak.