Luise. Ein laendliches Gedicht in drei Idyllen

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1798 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Voss, Johann Heinrich
Illustracje: 4 Strony: [ 4 ]; 228 Sygnatura: 91429 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna – poemat idylliczny – Luise – 18 w.
  • Teoria literatury - wersyfikacja – heksametr – 18 w.
  • Voss, Johann Heinrich (1751-1826)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 15.03.2019

Opis dokumentu

Wydany w 1798 roku w Królewcu (niem. Königsberg) idylliczny poemat Luise,uznawany za najlepsze dzieło poetyckie Johanna Heinricha Vossa (1751-1826). W utworze autor próbował wyrazić współczesne niemieckie życie umysłowe i uczucia w formie klasycznej (antycznej) poezji, z zastosowaniem najstarszego znanego metrum europejskiej poezji epickiej - heksametru (w starożytnej poezji greckiej wiersz składający się z sześciu stóp, czyli najmniejszych, powtarzających się regularnie cząstek wersu, w wersyfikacji nowożytnej - wers sześcioakcentowy). Johann Heinrich Voss (także Johann Heinrich Voß ) był niemieckim poetą, filologiem klasycznym i wybitnym tłumaczem, człowiekiem o godnej uwagi niezależności umysłowej i mocnym języku. Do najważniejszych zaliczane są jego tłumaczenia wielkich epopei Homera, którym zawdzięcza swoje miejsce w niemieckiej literaturze. Pokazują one nie tylko głęboką uczoność i znajomość starożytnych języków i sztuki wersyfikacji, lecz także perfekcyjną znajomość języka niemieckiego. Najsłynniejszymi jego tłumaczeniami są eposy homeryckie Iliada i Odyseja. Najbardziej znane jest tłumaczenie Odysei, które ukazało się w 1781 roku. Voss przetłumaczył także dzieła Hezjoda, Teokryta, Biona ze Smyrny, Moschusa z Syrakuz, Wergiliusza, Owidiusza, Horacego, Tibullusa, Propercjusza i innych klasycznych poetów. Poza tym przetłumaczył francuskie tłumaczenie Antoine'a Gallanda Baśni z tysiąca i jednej nocy (1782–1785), które było pierwszą niemiecką wersją tego dzieła. W latach 1818-1829 opublikował w 9 tomach tłumaczenie dramatów Williama Szekspira. Obecnie w uznaniu zasług Johanna Heinricha Vossa przyznawane są dwie nagrody jego imienia: od 1958 roku Johann-Heinrich-Voß-Preis für Übersetzung - w dziedzinie tłumaczeń oraz Johann-Heinrich-Voß-Preis für Literatur - w dziedzinie literatury. Również odkryta 11 października 1990 roku w Karl Schwarzschild Observatory w Tautenburgu planetoida (23473) Voss została nazwana jego nazwiskiem.