Luftamt Königsberg - Herr Oberbürgermeister Grundstücksamt in Elbing (11.10.1934 r.)

Typ: DŻS Rok publikacji: 1934 Miejsce publikacji: Königsberg Strony: [1] K. Sygnatura: DŻS - zabytki biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Magistrat der Stadt Elbing - korespondencja
  • Straż Lotnicza w Elblągu
  • Bezpieczeństwo ruchu lotniczego
  • Luftamt Königsberg
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.01.2018

Opis dokumentu

Korespondencja z dnia 11.10.1934 r. jest odpisem wcześniej kierowanego (wg rozdzielnika), pisma sporządzonego przez Ministra Lotnictwa Rzeszy (Urząd Lotnictwa w Królewcu), który kieruje je do wiadomości Nadburmistrza Miasta Elbląga. Pismo dotyczy przemarszów wojskowych na elbląskim lotnisku. Na podstawie doświadczeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, w związku z przemarszami wielkich „mas ludzkich na lotniskach", mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i porządku ruchu lotniczego, uważa się, iż dalsze przeznaczenia lotnisk w tych celach jest nieuzasadnione. Naganne jest zastosowania pasów startowych w celach innych niż obsługa ruchu lotniczego. Najważniejsze jest bowiem zapewnianie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Zbiorowe przemarsze musiały być wcześniej odpowiednio zabezpieczone, tzn. odgradzanie pól, ustawianie namiotów, dostarczenie sprzętu, a te w znacznym stopniu narażały na szwank jakość i stan pasów startowych. Po każdorazowym przemarszu, pasy ulegały zniszczeniu, a to z kolei było przyczyną wstrzymywania ruchu lotniczego, dodatkowo zarządcy lotnisk ponoszą koszty utrzymania i naprawy uszkodzeń pól startowych. Obecne lotniska zapasowe nie są w stanie wystarczająco zabezpieczać płynnego ruchu lotniczego. W związku z powyższym prosi się o niedopuszczanie podobnych imprez okolicznościowych na terenie lotniska. Pismo sporządził Göring. Instytucje proszone są o stosowanie się do zalecanej informacji. Dokument skierowano m. in. do: Ministra Reszy Hessa, Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy, Ministra Propagandy, Szefa Sztabu SA, Dowódcy SS, Dowódcy Hitlerjugend, liderów partii, urzędów lotnictwa itd. Pismo opatrzone pieczątką Nadburmistrza miasta Elbląg z datą wpływu 13.10.1934 oraz  adnotacją do akt z dn. 22.10.1934 r. (Dokument pochodzi z prywatnej kolekcji Juliusza Marka).