Liberales Flugblatt. "Liberalismus" und "Landeskultur"

Typ: DŻS Rok publikacji: [1876] Miejsce publikacji: Marienburg Strony: [1] k. Sygnatura: DŻS 15 a/1 - nr 39 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Niemcy - gospodarka - 19 w.
  • Liberalizm gopodarczy
  • Niemcy - parlamentaryzm - 19 w.
  • Prusy - reformy rolne
  • Friedenthal, Karl Rudolf (1827-1890)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.06.2016

Opis dokumentu

Polityczny druk propagandowy wydany około 1876 przez niemieckich liberałów. Ulotka dotyczy pruskiej, a następnie niemieckiej gospodarki, a konkretnie pozytywnego wpływu, jaki mają na nią rządy liberalne oraz szkód, jakie zostały jej wyrządzone w czasach, gdy gabinet i parlament zdominowane były przez konserwatystów.  W druku przywołane są przykłady liberalnych reform gospodarczych od początku XIX w. (zniesienie poddaństwa chłopów w Prusach w 1807 i regulacja stosunków ziemskich i rolnych w 1850 r.). Wspominana jest postać liberalnego ministra gospodarki Karla Rudolfa Friedenthala (1874-1880), którego zasługą było m. in. wspieranie szkolnictwa rolniczego. Druk wymierzony jest przeciwko Partii Konserwatywnej oraz junkrom, których interesów partia ta broniła, a które to interesy zdaniem twórców druku stoją w sprzeczności z rozwojem i unowocześnianiem rolnictwa i gospodarki.

 

[Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].