Lehrbuch der Hygiene Teil II, Medizinische Mikrobiologie Parasiten, Bakterien, Immunität

Typ: Książka Rok publikacji: 1939 Miejsce publikacji: München,Berlin Autor:
  • Müller, Reiner
Strony: X; 405; [ 3 ] Sygnatura: 33847 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Literatura niemieckojęzyczna – podręczniki - medycyna – mikrobiologia lekarska -20 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna - medycyna – mikrobiologia lekarska - mikroorganizmy -20 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna -medycyna – immunologia, immunizacja - 20 w.
  • Müller, Reiner (1879-1953)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 29.07.2019

Opis dokumentu

Wydana w 1939 roku Berlinie i Monachium publikacja prezentująca zagadnienia z dziedziny mikrobiologii lekarskiej autorstwa Reinera Müllera (1879-1953) – niemieckiego lekarza bakteriologa, higienisty, profesora higieny i bakteriologii oraz dyrektora Instytutu Higieny Uniwersytetu Kolońskiego (niem. Universität zu Köln) - jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie i największych w Niemczech. Publikacja stanowiąca podręcznik dla lekarzy i biologów podzielona została na trzy główne części. Pierwsza jest opisem pasożytów zwierzęcych, natomiast druga bakterii, grzybów i wirusów. W materiale znajdujemy m.in. opis i specyfikę w/w mikroorganizmów pod względem ich wpływu na organizmy żywe – przede wszystkim człowieka, czynniki etiologiczne chorób, ich przebieg, sposoby leczenia i profilaktykę. Trzecia część porusza zagadnienia immunologii, immunizacji (zarówno biernej jak i czynnej) czyli pobudzania mechanizmów odpornościowych organizmu do wywołania odpowiedzi immunologicznej, w wyniku działania antygenów oraz tematykę przeciwciał i substancji odpornościowych, które jako część układu opornościowego u człowieka i innych kręgowców odgrywają zasadniczą rolę w obronie organizmu przed bakteriami, wirusami i pasożytami zewnątrzkomórkowymi oraz w mniejszym stopniu  przed grzybami oraz pasożytami i bakteriami wewnątrzkomórkowymi.