Letzte Gesinnungen zum Tode verurtheilter Standes-Personen, oder kurzgefaßter Bericht von ihrem Leben, […] nebst den Briefen, die sie im Gefängnisse geschrieben, und den Reden, die sie auf dem Schaffot gehalten haben […] Dritter und letzter Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1778 Miejsce publikacji: Leipzig Strony: XVI; 376 Sygnatura: 92301b biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Kara śmierci - historia - XVII-XVIII w.
  • Słynne osobistości poddane karze śmierci – XVII-XVIII w.
  • Słynne osobistości skazane na ścięcie - XVII-XVIII w.
  • Słynne osobistości skazane na śmierć przez powieszenie - XVII-XVIII w.
  • Słynne egzekucje - XVII-XVIII w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.09.2020

Opis dokumentu

Letzte Gesinnungen zum Tode verurtheilter Standes-Personen […] - trzeci a zarazem ostatni tom anonimowego francuskiego dzieła w przekładzie niemieckim, wydany w 1778 roku w Lipsku. Dokument zawiera krótkie relacje z kolei życia kilkudziesięciu prominentnych osobistości (osób wysokiego stanu), które na przestrzeni XVII – XVIII wieku zostały osądzone i z różnych przyczyn skazane na karę śmierci. Materiał, poza krótkimi biografiami prezentuje m.in. najważniejsze okoliczności towarzyszące prowadzonym przeciwko tym osobom procesom, przebieg egzekucji, osobiste refleksje skazanych, fragmenty listów, przemówień i oświadczeń pisanych podczas pobytu w więzieniach oraz mowy wygłaszane tuż przed śmiercią. Wśród postaci opisanych w tej części publikacji znajdują się m.in. admirał John Byng (1704-1757) - postawiony przed sądem wojskowym za niesatysfakcjonujący Brytyjczyków rezultat bitwy morskiej u brzegów Minorki (starcie zbrojne, które miało miejsce 20 maja 1756 roku pomiędzy eskadrami Francji i Wielkiej Brytanii), uznany za winnego, skazany i rozstrzelany w marcu 1757 roku przez pluton egzekucyjny; Sir Thomas Armstrong (1633-1684) – angielski oficer i członek parlamentu, oskarżony w 1683 roku o zdradę stanu, po czym w 1684 roku powieszony i poćwiartowany; Oliver Plunkett (1625 -1681) - prymas Irlandii, rzymskokatolicki arcybiskup Armgh, ofiara prześladowań antykatolickich, w 1679 roku aresztowany i pod sfabrykowanym przez Tytusa Oatesa (1649-1705) zarzutem spisku przeciw monarchii skazany, a następnie stracony przez powieszenie i poćwiartowanie; grupa angielskich duchownych z zakonu jezuitów : TomaszWhitbread (1618-1679), Antoni Turner (1628-1679), Jan Fenwick (1628-1679), Jan Gavan (1640-1679), Wilhelm Harcourt (1600-1679), którzy zostali skazani pod zarzutem udziału w rzekomym spisku mającym na celu zabójstwo protestanckiego króla Karola II etc. W licznym gronie opisywanych postaci uwagę przykuwać może postać angielskiego prezbitera i prowincjała zakonu jezuitów Tomasza Whitbreada (ang.Thomas Whitbread), czczonego przez Kościół katolicki jako męczennik za wiarę oraz ofiara antykatolickich prześladowań w Anglii okresu reformacji. Aresztowany 29 września 1678 roku na podstawie sfabrykowanych przez Tytusa Oatesa oskarżeń,na fali represji zapoczątkowanych przez Henryka VIII ustanawiającego zwierzchność króla nad państwowym Kośiołem anglikańskim, został zamknięty w londyńskim więzieniu Newgate. 17 grudnia postawiono go przed trybunałem, ale w trakcie procesu nie dowiedziono popełnienia przestępstwa. Kolejny raz stanął przed trybunałem pod zarzutem udziału w rzekomym spisku mającym na celu zabójstwo protestanckiego króla Karola II wraz Antonim Turnerem, Janem Fenwickiem, Janem Gavanem i Wilhelmem Harcourtem . 13 czerwca 1678 roku w Old Bailey, za współudział w „spisku” wszyscy zostali skazani na śmierć przez powieszenie, wybebeszenie i poćwiartowanie. Wyrok wykonano 20 czerwca 1679 roku. Przed śmiercią Tomasz Whitbread potwierdził swoją niewinność i przebaczył ludziom, których fałszywe zeznania doprowadziły do wyroku śmierci. Wszyscy skazańcy odrzucili ułaskawienie warunkowane przyznaniem się do winy, a następnie pogrążyli się w modlitwie. Tomasza Whitbreada ze współtowarzyszami beatyfikował papież Pius XI 15 grudnia 1929 roku.