Lebensläufe nach aufsteigender Linie nebst Beylagen A, B, C. Meines Lebenslaufs. Erster Theil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1778 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Hippel, Theodor Gottlieb von
Illustracje: 5 Strony: 526 Sygnatura: 92648/1 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Lebensläufe nach aufsteigender Linie nebst Beylagen A, B, C - tom pierwszy
  • Niemiecka literatura powieściowa - 18 w.
  • Niemieckie powieści - 18 w.
  • Niemieccy pisarze - 18 w.
  • Hippel, Theodor Gottlieb von (1741-1796)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.08.2021

Opis dokumentu

Lebensläufe nach aufsteigender Linie nebst Beylagen A, B, C (Berlin, 1778) - pierwszy tom tetralogii, napisanej i wydanej w latach 1778-1781, przez pruskiego urzędnika państwowego i pisarza w okresie późnego oświecenia Theodora Gottlieba von Hippel (1741-1796). Hippel studiował teologię na uniwersytecie w Królewcu w latach pięćdziesiątych XVIII wieku. Później ponownie wstąpił na uniwersytet i studiował prawo. Uczęszczał również na wykłady z filozofii prowadzone przez Immanuela Kanta. W 1765 roku został adwokatem w sądzie miejskim w Królewcu, później w sądzie dworskim, a ostatecznie rajcą miejskim i dyrektorem sądu karnego. W 1780 roku był członkiem komisji, która przygotowywała wprowadzenie pruskiego prawa krajowego. W tym samym roku został burmistrzem Królewca i radcą wojennym. W 1786 roku awansował na tajnego radcę wojny i prezydenta miasta Królewca. Hippel bardzo był chwalony przez jemu współczesnych za jego działalność polityczno-społeczną. Sławny był jego talent krasomówczy, który rozwinął na lekcjach aktorstwa. Swoją twórczość literacką ukrywał, nawet przed bliskim kręgiem znajomych, a wszystkie publikacje wydawał anonimowo. Największy rozgłos u współczesnych uzyskało niniejsze, czterotomowe dzieło narracyjne Lebensläufe nach aufsteigender Linie nebst Beylagen A, B, C. Jest to utwór z gatunku Bildungsroman ukazujący psychologiczne, moralne i społeczne kształtowanie się osobowości (dojrzewanie duchowe) głównego bohatera - protagonisty Alexandra. Poznajemy w nim historię młodego człowieka z łotewskiej Kurlandii, jego nieszczęśliwą miłość w dzieciństwie, studia teologiczne w Królewcu, śmierć rodziców, małżeństwo. Cały ten proces nie jest pozbawiony dramatyzmu i przeszkód. W powieści, mocno opartej na materiale autobiograficznym, mieszają się cechy satyryczne i sentymentalne. Oryginalne rysy nadaje utworowi umieszczenie zasadniczego nurtu akcji na obrzeżach kulturowych centrów Europy - w Kurlandii i Prusach Wschodnich, co jest okazją do omówienia politycznej genezy i historii Prus Wschodnich, a także tradycji kulturalnych tych regionów. W publikacji, wyraźne są również wpływy i poetyka dygresji pisarza Laurence'a Sterne’a (1713-1768), można w niej odnaleźć zarówno elementy pietyzmu (w melancholijnych rozważaniach o śmierci i moralności), jak i racjonalizmu. Wszechstronna twórczość Hippela, niegdyś niezwykle popularnego w Niemczech pisarza, przeżywa w wielu krajach prawdziwy renesans ze względu na zawarte w niej nowatorstwo myślenia historiozoficznego i społecznego.