Landwirtschaftliches Güter-Adreβbüch für die Provinz Ostpreuβen mit Anhang: Memelland […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1922 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Köhler, Oscar
Strony: XII; XV-XXXII; XXI-XXII; 510; 22; [ 2 ] Sygnatura: 35328 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Rolnictwo – Prusy Wschodnie – charakterystyka – 20 w.
  • Rolnictwo – Prusy Wschodnie – księga adresowa – 20 w.
  • Rolnictwo – gospodarstwa rolne - Prusy Wschodnie - rejestr - 20 w.
  • Rolnictwo – Prusy Wschodnie - instytucje , urzędy, organizacje – rejestr – 20 w.
  • Hansen, Johannes (1863-1938)
  • Köhler, Oscar
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.01.2019

Opis dokumentu

Wydany w 1922 roku rejestr adresowy dóbr, majątków ziemskich i gospodarstw rolnych sporządzony dla prowincji Prusy Wschodnie, opracowany na podstawie dokumentów urzędowych przez Oskara Köhlera. Rejestr poprzedza obszerne wprowadzenie autorstwa Johannesa Hansena (1863-1938) - profesora i dyrektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Berlinie (niem. Landwirtschaftliche Hochschule Berlin), zawierające opis i charakterystykę rolnictwa prowincji oraz jego sytuacji i wydajności, którą wzbogacają liczne urzędowe dane statystyczne. Publikacja zawiera również szczegółowy wykaz organów i urzędów państwowych różnego szczebla oraz organizacji, towarzystw i instytucji działających na rzecz oraz w otoczeniu rolnictwa. Księga adresowa została sporządzona tabelarycznie w ujęciu alfabetycznym dla poszczególnych rejencji: olsztyńskiej, gąbińskiej, kwidzyńskiej i królewieckiej oraz okręgu Kłajpedy (niem. Memelgebiet). Opracowanie obok danych adresowych zawiera dane osobowe właścicieli, dzierżawców bądź administratorów poszczególnych dóbr, informacje o wielkości gospodarstw, z wyszczególnieniem rodzajów upraw oraz ilości i rodzajów zwierząt gospodarskich, odległości i dostępności do przyłączy telefonicznych, urzędów pocztowych i telegraficznych, stacji kolejowych, urzędów oraz wielkości osiąganego dochodu czystego z hektara (niem. Grundsteuer – Reinertrag).