Landgraff Philipsen zu Hessen fürstliche und ehrliche Verantwortung, an Römische Kay. Maje., auff Hertzog Heinrichs von ...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1541 Miejsce publikacji: [Augsburg] Autor:
  • Landgraf, Philipp
Strony: [8] K. Sygnatura: Pol.6.II.414 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Wielkoduszny Filip, (1504-1567)
  • Ferdynand I Habsburg (1503-1564), król Niemiec
  • Niemcy - reformacja - historia - 16 w.
  • List urzędowy - 16 w.
  • Korespondencja - 16 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.11.2014

Opis dokumentu

Pismo skierowane przez landgrafa Hesji Filipa, zwanego Wielkodusznym do cesarza Rzeszy Karola V Habsburga, w którym odpiera on oskarżenia księcia brunszwickiego Henryka o nielojalności względem cesarza, jak również ogłasza gotowość stawienia się na przesłuchanie w tej sprawie. Tłem wydarzeń był tajny pakt zawarty między cesarzem a landgrafem heskim w Ratyzbonie w 1541 przy okazji rozmów religijnych, które doprowadzić miały do pojednania stron katolickiej i protestanckiej w Niemczech. W tajnym traktacie Filip zobowiązał się do lojalności względem cesarza, która przejawiać się miała między innymi zmniejszeniem aktywności Związku Szmalkaldzkiego, którego Filip był współzałożycielem, a także udzielenie cesarzowi wsparcia w konfliktach z Francją, Anglią i imperium osmańskim. Była to cena za zaakceptowanie przez Karola Habsburga fatycznej bigamii popełnionej przez księcia heskiego – będąc żonatym z Krystyną Saską, z którą miał dziesięcioro dzieci, ożenił się z damą dworu, co było nie tylko wykroczeniem przeciw religii (choć Filip zdołał wyjednać akceptację Lutra i Melanchtona dla ponownego małżeństwa), ale także przestępstwem w znaczeniu świeckim, zagrożonym karą śmierci.Na stronie tytułowej ozdobna winieta. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.392-Pol.6.II.426. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 5, 10, 11. Dawne sygnatury: N.2., N.2.Misc.2. Zewnętrzne oznaczenia: DT, TD.Krawędzie przycięte - barwione na czerwono ; typ oprawy (materiał) - biały pergamin ; okładziny - tektura ; zdobienia oprawy - tłoczenia złocone. Szycie bloku poluzowane ; blok zdeformowany ; niewielkie zagniecenia / przedarcia ; średnie zabrudzenia ; znaczne zacieki / zaplamienia ; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.