Landeskunde von Ostdeutschland (Ostpreuβen und Memelland – Freie Stadt Danzig und polnischer Korridor)

Typ: Książka Rok publikacji: 1930 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Stuhlfath, Walter
  • Braun, Fritz
Illustracje: 56 Strony: 59 Sygnatura: 34865 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Geografia regionalna – Prusy Wschodnie – 20 w.
  • Geografia regionalna – okręg Kłajpedy – 20 w.
  • Geografia regionalna – Wolne Miasto Gdańsk – 20 w.
  • Geografia regionalna – korytarz polski – 20 w.
  • Stuhlfath, Walter (1887-1974)
  • Braun, Fritz (1873-1931)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.07.2018

Opis dokumentu

Opracowanie z dziedziny geografii regionalnej Niemiec Wschodnich, wydane w Lipsku w 1930 roku. Publikacja stanowi syntetyczny, geograficzno - historyczny opis zamieszczonych w niej zdjęć terenów, miejscowości i obiektów znajdujących się na obszarach Prus Wschodnich, okręgu Kłajpedy, Wolnego Miasta Gdańska oraz tzw. korytarza polskiego, rejonu akcentowanego w przedwojennej propagandzie niemieckiej jako oddzielającego Prusy Wschodnie od reszty Niemiec. Część pierwsza, autorstwa Waltera Stuhlfatha (1887-1974) - niemieckiego historyka, geografa, nauczyciela, profesora Akademii Pedagogicznej w Elblągu, koncentruje się na opisach rejonu Zalewu Wiślanego (m.in. Elbląga, Malborka, Fromborka, Kaliningradu etc.), Półwyspu Sambijskiego, Mierzei Kurońskiej oraz terenów dzisiejszego województwa warmińsko - mazurskiego. Część druga, której autorem był Fritz Braun (1873-1931) zawiera opisy Wolnego Miasta Gdańska i terenów należących do korytarza polskiego (m.in. Hel, Grudziądz, Toruń, Kórnik, Poznań etc.). Ksiązka zawiera niespełna sześćdziesiąt ilustracji z terenów będących przedmiotem niniejszej publikacji.