L. Annaei Senecae philosophi opera omnia [...]. Volvmen tertivm

Typ: Książka Rok publikacji: 1805 Miejsce publikacji: Lipsiae Autor:
  • Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca)
  • Ruhkopf, Friedrich Ernst
Strony: [ 2 ]; 438 Sygnatura: SD.XVIII.1665.3 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Rzym - starożytność - I w.n.e.
  • Literatura starożytna - I w.n.e.
  • Filozofia starożytna - I w.n.e.
  • Historia literatury - I w.n.e.
  • Ruhkopf, Friedrich Ernst (1760-1821)
  • Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca) (ok. 4 p.n.e.- 65 r. n.e.)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 31.07.2023

Opis dokumentu

Trzeci tom pism filozoficznych Seneki Młodszego w edycji krytycznej opracowanej przez niemieckiego filologa klasycznego i historyka Friedricha Ernsta Ruhkopfa (1760-1821). Tom zawiera drugą część zbioru listów moralnych (listy 86-124), w których Seneka pouczając młodego Lucyliusza, kreśli przed czytelnikami uniwersalny obraz etycznej doskonałości. Ruhkopf każdy list stoika poprzedza osobnym wprowadzeniem, w którym pokrótce streszcza treść i główne przesłanie pisma oraz zaznacza odniesienia do innych dzieł literackich. Na uwagę zasługują również niektóre uwagi badacza, w których zestawia on poglądy stoika z etyką chrześcijańską. Listy często rozpoczyna obserwacja życia codziennego, a następnie omówienie zasady bezpośrednio wynikającej z tej obserwacji - czyli podstawowych założeniach filozofii stoickiej, takich jak pogarda śmierci, niezłomność mędrca i cnota jako dobro najwyższe. Dziełu towarzyszy aparat krytyczny - jeden z uwagami edytorskimi i drugi z objaśnieniami historycznymi, które Ruhkopf zamieścił w przypisach pod głównym tekstem.