L. Annaei Senecae philosophi opera omnia [...]. Volvmen primvum

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1797 Miejsce publikacji: Lipsiae Autor:
  • Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca)
  • Ruhkopf, Friedrich Ernst
Strony: XVIII; 590 Sygnatura: SD.XVIII.1665.1 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Dialog filozoficzny
  • Rozprawa filozoficzna
  • Edycja krytyczna
  • Ruhkopf, Friedrich Ernst (1760-1821)
  • Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca) (ok. 4 p.n.e.- 65 r. n.e.)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 31.07.2023

Opis dokumentu

Pierwszy tom edycji krytycznej pism filozoficznych Seneki Młodszego opracowanej przez niemieckiego filologa klasycznego i historyka Friedricha Ernsta Ruhkopfa (1760-1821). Dzieło poprzedza panegiryczna dedykacja adresowana do pastora i wpływowego polityka Johanna Christopha von Wöllnera, który był ówcześnie odpowiedzialny za cenzurowanie wydawanych pism pod kątem ich zgodności z doktryną chrześcijańską. Po niej Ruhkopf zamieścił przedmowę z wprowadzeniem do edycji dzieł filozofa, który jego zdaniem był jednym z największych rzymskich autorów od czasów Cycerona i od dawna zasługiwał na stosowne do jego rangi filologiczne opracowanie. Badacz przywołuje autorytety innych naukowców, którzy zajmowali się do tej pory dziełami Seneki i braki w poprzednich wydaniach krytycznych. Omawia sposób organizacji tomów i uwagi edycyjne (komentarz zamieszcza w przypisach). Każde dzieło stoika poprzedza osobnym wprowadzeniem, w którym opisuje kontekst historyczny jego powstania i główny temat. W pierwszym tomie znajdują się dialogi i rozprawy: O gniewie, O pocieszeniu do matki Helwii, O pocieszeniu do Polibiusza, O pocieszeniu do Marcji, O Opatrzności, O pokoju ducha, O niezłomności mędrca, O bezczynności, O łagodności, O krótkości życia i O życiu szczęśliwym.