Kwestionariusz rejestracyjny bibliotecznego powielacza spirytusowego druk wydany przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 31 marca 1972 roku - druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1972 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1 K. Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Elbląg - cenzura - 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Elbląg - kultura - 20 w. Elbląg - cenzurPowiatowy Pełnomocnik Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Gdańsku przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.07.2020

Opis dokumentu

Nie lada emocji budzi, kilka związanych ze sobą druków, posiadanych przez Bibliotekę Elbląską, w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego. Pierwszy z nich to "oświadczenie", drugi pochodzi z marca 1972 - to "kwestionariusz rejestracyjny bibliotecznego powielacza spirytusowego". Jest to druk urzędowy "państwowej komunistycznej cenzury", dotyczący urządzenia powielającego zainstalowanego w Powiatowej Bibliotece Publicznej (PBP) w Elblągu, mieszczącej się przy ulicy Wojska Polskiego 1. Jak głosi treść dokumentu - "na podstawie zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 3 czerwca 1971 r., w sprawie rejestracji zakładów i urządzeń wytwarzających publikacje, ilustracje i pieczątki i zakładów sprzedaży matryc oraz w sprawie ewidencji wytwarzanych publikacji i sprzedawanych urządzeń, aparatów i matryc ..., niniejszym zgłasza się do rejestracji powielacz spirytusowy marki ... nr 6245 format A4." Następnie krótko opisano właściciela powielacza (bibliotekę), posiadającego zezwolenie na działalność poligraficzną(!), numer ..., z dnia ..., określono, w jakich godzinach (bez pracy zmianowej) pracuje biblioteka - od 7:30 do 15:00 oraz wymieniono z imienia i nazwiska osobę odpowiedzialną za urządzenie. Pod tą częścią dokumentu z datą 8 marca (Dzień Kobiet) 1972 podpisał się Kierownik PBP w Elblągu Włodzimierz Martin (późniejszy długoletni Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu. Dalszą treść stanowiły uwagi urzędnika cenzury z Gdańska oraz zezwolenie dla biblioteki na nabycie "kalki hektograficznej". Pod tą częścią dokumentu z datą 31 marca 1972 roku, nabił pieczęć i podpisał się (znamy go z imienia i nazwiska z "instrukcji" w sprawie rejestracji Instrukcja w sprawie postępowania z dokumentami rejestracyjnymi aparatów do powielania dokumentów wydany przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - druk urzędowy) Powiatowy Pełnomocnik Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Gdańsku przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu.