Kurze Nachricht über den in Marienwerder, Bisthums Ermland, unternommenen Bau einer katolischen Kirche und Bitte um milde Beisteuern zur Fortführung und Vollendung dieses Baues

Typ: Książka Rok publikacji: 19 w. Miejsce publikacji: Braunsberg Strony: 4 Sygnatura: 35950 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Kwidzyn - budowle sakralne - 19 w.
  • Kwidzyn - Kościół Świętej Trójcy - historia - 19 w.
  • Biskupstwo warmińskie - kościoły katolickie - 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.07.2018

Opis dokumentu

Informacja o rozpoczęciu na terenie biskupstwa warmińskiego w Kwidzynie budowy kościoła katolickiego wraz z prośbą o dobroczynne składki na kontynuację i ukończenie świątyni. Kościół (obecny Kościół Świętej Trójcy) powstał w latach 1846-1858 jako pierwszy kościół katolicki w mieście od czasów reformacji. Wzrastająca na początku XVIII wieku liczba wiernych katolickich w Kwidzynie i najbliższych okolicach stała się powodem podjęcia działań mających na celu wybudowanie Domu Bożego. Już w 1826 roku Fryderyk Wilhelm III (1770-1840) - król pruski od 1797 roku, za wstawiennictwem ówczesnego biskupa warmińskiego Józefa von Hohenzollerna (1776-1836) przeznaczył część majątku klasztoru Benedyktynek Chełmińskich na wybudowanie kościoła w Kwidzynie. W 1842 roku dokonano zakupu gruntu. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę odbyła się 26 sierpnia 1847 roku. W 1849 roku budowę kościoła wstrzymano ze względu na brak funduszy. Ponowne rozpoczęcie prac, pomimo braku wystarczających środków finansowych nastąpiło w 1850 roku. Niedobór środków na inwestycję stał się przyczyną wystosowania niniejszego dokumentu zawierającego informacje o prowadzeniu zbiórki pieniężnej i prośbę o dobroczynne składki na ten cel. Świątynię zaprojektował niemiecki architekt, jeden z wybitniejszych twórców klasycyzmu w królestwie Prus Karl Friedrich Schinkel (1781-1841). 26 listopada 1858 sufragan warmiński Antoni Frenzel (1790-1873) uroczyście konsekrował kościół. Początkowo świątynia pełniła funkcję kościoła rektoralnego. Samodzielną parafię utworzono dopiero w 1872 roku. Budowla została wybudowana z cegły na kamiennych fundamentach. Kościół reprezentuje styl eklektyczny z elementami architektury neogotyckiej i neoromańskiej, w formie zwanej stylem arkadowym, który wywodzi się z berlińskiego środowiska architektonicznego i powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Oryginalna wersja polskojęzyczna znajduje się w dokumencie opatrzonym sygnaturą 35951.