Kurtzer Bericht was in etlichen benachbarten der Reformirter Religion verwandten Kirchen der Lande Preussen...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1603 Miejsce publikacji: Hanaw Strony: 212 Sygnatura: Pol.6.II.887 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Melanchthon, Philipp (1497-1560)
  • Transsubstancjacja
  • Augsburskie wyznanie wiary
  • Druk teologiczny - 17 w.
  • Religia - rozważania - 17 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.10.2014

Opis dokumentu

Druk dotyczy kontrowersji wokół Augsburskiego wyznania wiary oraz Obrony augsburskiego wyznania wiary - druku autorstwa Filipa Melanchtona, będącego odpowiedzią na katolicką reakcję na Augsburskie wyznanie wiary. Tym, co dzieliło zwolenników tzw. wittenberskiego odłamu protestantyzmu, reprezentowanego przez Lutra, od odłamu szwajcarskiego, którego przedstawicielami byli Zwingli i jego duchowy następca Kalwin, było głównie podejście do zagadnienia tzw. transsubstancjacji – Luter wierzył w realną obecność ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii, podczas gdy dla kalwinistów był to jedynie symbol i pamiątka. Inne kwestie, co do których także nie było zgody wśród wszystkich protestantów to podejście do spowiedzi indywidualnej (Kalwin odrzucał ją, jak zresztą wszystkie sakramenty poza Eucharystią i chrztem, Luter natomiast doceniał jej wartość, a w każdym razie nie odrzucał). W druku podkreślone jest jednak, iż „dzięki łasce Bożej” obie frakcje w absolutnie elementarnych kwestiach wiary pozostają zgodne, ze wspólnoty wiary wykluczeni zostali natomiast „starzy i nowi kacerze”, do których zaliczono zarówno muzułmanów, jak i walentynian (członków sekty gnostyckiej z II w.), arian jako nieuznających dogmatu o Trójcy Św.), eunomian – głoszących, że Ojciec, Syn i Duch Św. to trzy niezależne od siebie byty oraz zwolenników Pawła z Samosaty, według którego Chrystus był jedynie człowiekiem, w którym zamieszkała wprawdzie cała boska mądrość, nie był On jednak Bogiem. Druk wydany został w Hanau w 1603, a więc cztery lata po rozmowach religijnych w Marburgu, w czasie których wyraźnie doszły do głosu różnice religijne, co uniemożliwiło zjednoczenie obozu Reformacji. Autorstwo druku anonimowe, autor określa się mianem „miłośnika prawdy i pokoju”. Przed kartą tytułową druku rękopiśmienny wykaz druków zawartych w klocku. W tekście marginalia, ozdobniki drukarskie; inicjały, winiety. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.887- Pol.6.II.889. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: M.5. Inne znaki własnościowe: Usunięty ekslibris rękopiśmienny na wyklejce. Zewnętrzne oznaczenia: NT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - pomarańczowy pergamin (oprawa z japem); okładziny - tektura. Zbrązowienia części kart. Konstrukcja – pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów; niewielkie deformacje; niewielkie zabrudzenia; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. Uwagi:Pol.6.II.887=E.XII.487. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.