Kürschners Deutscher Literaturkalender, 1883-1943

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1883-1943 Miejsce publikacji: Berlin,Stuttgart Sygnatura: 010299 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 19-20 w.
  • Kalendarze niemieckie - 19-20 w.
  • Literatura - Niemcy - historia
  • Kürschner, Joseph (1853-1902)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.03.2017

Opis dokumentu

Cykliczne kompendium literackie, nazwane od nazwiska wydawcy Josepha Kürschnera (1853-1902), ukazujące się co rok i zawierające informacje na temat aktualnego życia literackiego w Niemczech. Periodyk założony został w 1879 r. przez braci Heinricha (1855-1906) i Josepha (1859-1930) Hart, w 1883 przejęty przez pisarza i wydawcę Josepha Kürschnera, który reagował go do swojej śmierci w 1902 r. i był autorem jego sukcesu wydawniczego. „Kürchners Deutscher Literaturkalender” zawierał każdorazowo informacje na temat aktualnego stanu prawnego w Niemczech w odniesieniu do literatury i prasy (np. przepisy prawa autorskiego) oraz czynnych towarzystw czytelniczych i literackich, zarówno ogólnoniemieckich, jak i miejscowych, dane osobowe żyjących niemieckich literatów, krytyków literackich, wydawców, bibliotekarzy itp., wykazy wydawnictw, czasopism literackich. Z elbląskich pisarzy i twórców życia kulturalno-literackiego w kalendarzu Kürschnera pojawiali się m. in. Heinrich Nitschmann, Lothar Wende, Emilie Dobbert, Leonhard Neubauer, Georg Hantel. Na przestrzeni lat zmieniał się format i szata edytorska periodyku, idea i treść nie ulegały jednak zasadniczym zmianom. Pierwszy kalendarz ukazał się w 1883 r. pt.: "Deutscher Literatur-Kalender". Dodatkowo ukazał się dodatek: "Nekrolog (1901-1935)" - kalendarz zawiera biogramy zmarłych autorów i wykaz ich dzieł. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1883-1943 (niekompletne). W niektórych oprócz znaków proweniencyjnych dawnej elbląskiej Biblioteki Miejskiej pieczęcie lub rękopiśmienne adnotacje odnośnie udostępniania egzemplarza (do wypożyczenia lub korzystanie w czytelni).