Księga pamiątkowa Biblioteki Elbląskiej. Kronika (1975-1983)

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975-1983 Miejsce publikacji: Elbląg Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Miejska Biblioteka w Elblągu
  • Obchody i uroczystości w Elblągu
  • Księgi pamiątkowe
  • Druki okolicznościowe
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.01.2018

Opis dokumentu

Pamiątkowa kronika obejmująca najważniejsze wydarzenia Biblioteki Elbląskiej za lata 1975-1983. Pierwszy wpis w dokumencie pojawia się pod datą 25 maja 1975 r., wtedy bowiem zniesiono powiaty, powołując do życia nowe województwa, w tym woj. elbląskie, które swym zasięgiem obejmowało teren byłego powiatu elbląskiego, malborskiego, nowodworskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, braniewskiego oraz pasłęckiego. 21 sierpnia ukazało się 47 zarządzenie Wojewody Elbląskiego, powołujące do życia Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Elblągu (funkcjonuje od 1.09.1975 r.). Siedzibą instytucji kulturalnej był budynek przy ul. Łączności 2. W dalszej opisowej części kroniki podano wszystkie nazwy istniejących działów oraz nazwiska kierowników i pracowników. Kolejne wpisy przypominają historię kolejnych lat z działań merytorycznych, edukacyjnych, oświatowych, a wszystkie wspomnienia poparte zostały wycinkami z lokalnych gazet, licznymi zdjęciami, zaproszeniami, informatorami oraz innymi wydawnictwami okolicznościowymi. Na zdjęciach upamiętniono zarówno pracowników, wystawy, zdjęcia z obudowy, ekslibrisy biblioteczne (wykonane techniką piórko-tusz w 1976 r. przez Jana Romanowskiego) etc. Ważnym etapem w "życiu biblioteki" było oddanie do użytku, odrestaurowanego kompleksu budynków na Starym Mieście. Inauguracja przekazania nastąpiła 28.05.1979 r. Oprócz gospodarzy budynku, w inauguracji otwarcia udział wzięło wielu honorowych gości, wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Elbląska". Dzień ten był również okazją do odznaczeń "Zasłużony Działacz Kultury", wręczanych przez ministra kultury i sztuki Zygmunta Najdowskiego. Antoni Połowniak odznaczył natomiast honorową odznaką "Zasłużony dla województwa elbląskiego", m.in. emerytowanego bibliotekarza, kronikarza miasta Elbląga Pana Józefa Lassotę. Ważną datą dla biblioteki był rok 1983, wtedy powstała Pracownia Regionalna - niezbędna z racji posiadanych historycznych zbiorów oraz pierwsza w Polsce stała ekspozycja - Sala "Norwidowska", poświęcona patronowi WBP Cyprianowi Norwidowi. Zgromadzono pierwodruki dzieł Norwida, opracowania jego twórczości, kopie rysunków etc. Otwarcia 29.09.1983 r. dokonał najwybitniejszy znawca, badacz literatury (w tym Norwida) - profesor Juliusz Gomulicki (darczyńca części eksponatów). Ostatnim wklejonym zapisem w kronice są życzenia noworoczne przesłane dla bibliotekarzy elbląskich od bibliotekarzy z Archiwum w Bonn.