Komunikat Końcowy I Wojewódzkiej Spartakiady Sportowo-rekreacyjnej Urzędów Administracji Państwowej Województwa Elbląskiego - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1977 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 20, [1] Sygnatura: DŻS - XII.7 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - sport - historia - 20 w.
  • Zawody sportowe - 20 w.
  • Spartakiada - 20 w.
  • Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu
  • Rada Kultury Fizycznej i Turystyki Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Elblągu
  • Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.05.2019

Opis dokumentu

W dniach 23-25 sierpnia 1977 roku zorganizowano na obiektach sportowo-rekreacyjnych miasta Elbląga imprezę sportowo-rekreacyjną o nazwie jak wyżej. Organizatorem była Rada Zakładowa Urzędu Wojewódzkiego (UW) w Elblągu, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki (WKFiT) UW w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Elblągu. Uroczyste otwarcie imprezy miało miejsce dopiero 25 sierpnia 1977 r. w obecności gości: Sekretarza Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych (WRZZ) w Elblągu - Eugeniusza Krystkiewicza, II sekretarza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KZ PZPR) UW w Elblągu - Kazimierza Ratajczyka, Przewodniczącego Rady Zakładowej UW w Elblągu - Arkadiusza Binnebesela, Dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UW w Elblągu - Kazimierza Kowalczyka, Prezydenta Miasta Elbląga - Zdzisława Wąsa oraz Przewodniczącego Rady Kultury Fizycznej i Turystyki (RKFiT WRZZ) w Elblągu - Henryka Biskupskiego. Dokument praktycznie w całości opisuje wyniki indywidualnych zmagań sportowych zawodników w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Na dwóch ostatnich stronach znalazły się wyniki w punktacjach zespołowych. Drużynowo Puchar Wojewody zdobył UW w Elblągu, indywidualni zwycięscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe proporczyki a trzej pierwsi pamiątkowe dyplomy.