Kochsalz und Kochsalzgewinnung im preuβischen Ordensstaate

Typ: Nadbitka Rok publikacji: 1916 Miejsce publikacji: Danzig Autor:
  • Dahms, Paul Hermann
Illustracje: 2 Strony: [ 2 ]; 42 Sygnatura: 34687 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Eksploatacja i pozyskiwanie soli – Prusy Zakonne – historia
  • Pojęcie i znaczenie soli - Prusy Zakonne – historia
  • Dystrybucja i handel solą – Prusy Zakonne – historia
  • żupy solne – Prusy Zakonne - historia
  • Dahms, Paul Hermann (1866-1922)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.12.2018

Opis dokumentu

Nadbitka z czasopisma wydawanego przez Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku (Naturforschende Gesellschaft in Danzig) - jedno z najstarszych towarzystw naukowych, założone w 1743 roku w Gdańsku, działające do 1936 roku. Autorem publikacji, wydanej w Gdańsku w 1916 roku jest pedagog, nauczyciel i profesor gimnazjalny Paul Hermann Dahms (1866-1922). Tematyka opracowania koncentruje się na zagadnieniu pozyskiwania i obrotu handlowego solą na terenach państwa krzyżackiego w Prusach, określanego również od czasów II pokoju toruńskiego jako Prusy Zakonne lub Prusy Krzyżackie – suwerenne państwo Szpitala Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie założone w latach 1226–1232 na ziemi chełmińskiej. Istniało od początku lat 30. XIII wieku do 1525 roku w Prusach i do 1561 roku w Inflantach. Kilkudziesięciostronicowe opracowanie wyjaśnia m.in. pojęcie i skład chemiczny soli, jej znaczenie i rolę w życiu człowieka i dla gospodarki, sposoby pozyskiwania i wytwarzania soli z solanki, eksploatacji i miejsca występowania złóż, funkcjonowania żup solnych. Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu autor przedstawia również kwestie administrowania i zarządzania złożami, sposoby dystrybucji i pojęcie tzw. dróg solnych oraz kwestie i regulacje prawne związane z obrotem handlowym.