Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu zwraca się do Rady Zakładowej w sprawie nadania bibliotece imienia Cypriana Norwida - pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1967 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], Sygnatura: DŻS – VII.12 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Obchody i uroczystości – 20 w.
  • Rada Zakładowa Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Elblągu
  • Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.07.2020

Opis dokumentu

W dniu 13 czerwca 1967 roku Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Elblągu Jerzy Kolendo zwrócił się do Rady Zakładowej przy MBP w Elblągu oraz do Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Elblągu o uzgodnienie, rozpatrzenie i poparcie na posiedzeniu obu tych instytucji, możliwości zwrócenia się do władz zwierzchnich o nadanie MBP w Elblągu imienia Cypriana Norwida. Pod treścią pisma pisanego na maszynie i podpisem Kierownika Biblioteki, znalazła się pisana ręcznie adnotacja Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy MBP w Elblągu (z siedzibą na ulicy Łączności 2) oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Elblągu. Iż, na posiedzeniu 21 czerwca 1967 roku, przedyskutowano powyższy projekt i postanowiono go poprzeć u władz zwierzchnich.