Justizverfassung u. Provinzialrecht in Westpreuβen seit 1772 […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1872 Miejsce publikacji: Marienwerder Autor:
  • Breithaupt
Strony: 38 Sygnatura: 35343 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Historia prawa - Prusy Zachodnie
  • Prusy Zachodnie - ustrój sądowniczy - historia
  • Prusy Zachodnie - prawo prowincjonale - zarys
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.10.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w Kwidzynie w 1872 roku, przedstawiająca dzieje oraz opis rozwoju i kształtowania się prawa sądowego, prawa prowincjonalnego oraz działania organów wykonawczych na terenie prowincji Prusy Zachodnie począwszy od 1772 roku. Okazją do wydania dokument była setna rocznica powrotu byłych Prus Królewskich do monarchii pruskiej, które po I rozbiorze Polski przekształciły się w pruską prowincję. Materiał, opracowany przez pierwszego prezydenta Sądu Apelacyjnego w Kwidzynie ( niem. Appellationsgericht - sądy II instancji funkcjonujące w Prusach w okresie 1849-1879) - Breithaupta, zawiera m.in. rys historyczny prawa sądowego, zakres jurysdykcji okręgowej, kompetencje, zakres działania oraz strukturę sądów, strukturę organizacyjną, skład osobowy organów zarządzających i władz, ewolucję i zmiany w regulacjach prawnych na przestrzeni ostatnich stu lat etc.