Jus Culmense ex ultima revisione, oder, Das vollständige culmische Recht. Mit noothigen Anmerkungen, Beylagen, Register und einer vorgesetzten kurzen Historie desselben zum gemeinen Besten vermehrt und verbessert wieder aufgelegt

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1767 Miejsce publikacji: Danzig Strony: XII,56,292, Sygnatura: Pol.8.III.2448 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Hanov, Michael Christoph (1695-1773)
  • Bartels, Johann Friedrich (?-1770?);
  • Prawodawstwo
  • Prawo chełmińskie
  • Prawo miejskie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 16.12.2019

Opis dokumentu

Na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1476 prawo chełmińskie zostało uznane za powszechnie obowiązujący na terenie całej prowincji Prus Królewskich. Rychło okazało się jednak, że normy te opowiadają w pełni nowym wyzwaniom związanym z zmianą przynależności państwowej Prus Królewskich. Przepisy prawa chełmińskiego poddane były u schyłku XVI w. kolejnym rewizjom (1566, 1580, 1594) modyfikującym pierwotną treść aktu prawnego. Mimo, iż nigdy nie sformułowano oficjalnej kodyfikacji znowelizowanego przywileju i prawa chełmińskiego to w latach 1744 i 1767 ukazały się systematyczne układy prawa chełmińskiego. Edycja z 1767 zawiera pierwotną treść przywileju, teksty kolejnych rewizji oraz indeks nazw instytucji prawnych. Dokument ten obejmuje prócz treści przywileju miejskiego całość układu prawa chełmińskiego łącznie z normami procesowymi i karnymi. Warto zaznaczyć, że inaczej niż w przypadku Korony na terenie Prus Królewskich prawu chełmińskiemu i przynajmniej w teorii podlegać mieli wszyscy mieszkańcy.

Projekt „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej” w ramach programu MKiDN Kultura cyfrowa 2019. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.