Jura reverendissimi capituli Varmienss circa electionem episcopi

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1724 Miejsce publikacji: [Rzym] Autor:
  • Kurdwanowski, Jan Franciszek
Strony: [ 146 ] Sygnatura: Pol.8.II.1181 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Historia Kościoła – Prusy – 18 w.
  • Biskupstwo warmińskie – historia – 18 w.
  • Egzempcja Warmii
  • Kurdwanowski, Jan Franciszek (ok. 1649–1729)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.12.2019

Opis dokumentu

Publikacja potwierdzająca prawa kapituły warmińskiej do wyboru biskupa spośród swoich kanoników zgodnie z przywilejami nadanymi jej w XIII w., które nie zostały jej odebrane w XV w., kiedy biskupstwo warmińskie oddało się w opiekę króla polskiego i uznało jego prawa do aprobowania wyboru kapituły. Autor argumentuje, że król polski nie ma w stosunku do biskupstwa warmińskiego takich samych praw, jak do innych biskupstw w Rzeczypospolitej. Wskazuje, że biskupstwo warmińskie ze względu na historyczne i kulturowe związki z narodem niemieckiem i Świętym Cesarstwem Rzymskim powinno podlegać prawom wynikającym z konkordatu niemieckiego (1447) dającym dużą swobodę biskupstwom wobec papieża. W drugiej części druku zaadresowanym do ówczesnego sekretarza Świętej Kongregacji Konsystorialnej, Domenica Riviery, autor zamieszcza dokumenty i listy papieskie oraz dokumenty królewskie potwierdzające prawa biskupstwa warmińskiego. Wg Bibliografii Estreichera nr 7317 autorem pisma był biskup warmiński Jan Franciszek Kurdwanowski.

Projekt „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej” w ramach programu MKiDN Kultura cyfrowa 2019. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.