Johann Jacob Bodmers Critische Betrachtungen über die poetischen Gemälde Der Dichter. Mit einer Vorrede von Johann Jacob Breitinger

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1741 Miejsce publikacji: Zürich,Leipzig Autor:
  • Bodmer, Johann Jakob
Strony: [ 16 ]; 640 Sygnatura: 91686 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna - teoria literatury - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna - poetyka - 18 w.
  • Breitinger, Johann Jakob (1701-1776)
  • Bodmer, Johann Jakob (1698-1783)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.11.2019

Opis dokumentu

Critische Betrachtungen über die poetischen Gemälde Der Dichter - traktat z dziedziny teorii literatury, ściślej poetyki wydany w 1741 roku w Zurychu i Lipsku autorstwa Johanna Jakoba Bodmera (1698-1783) – szwajcarskiego historyka, krytyka literackiego i poety. Niniejszy dokument obok takich opracowań jak: Von dem Einfluss und Gebrauche der Einbildungs-Kraft (1727), Von dem Wunderbaren in der Poesie (1740) należy do najbardziej znanych traktatów autora, w których wzywał on do uwolnienia wyobraźni literackiej z ograniczeń nałożonych przez francuski neoklasycyzm. Obszerne, ponad sześćsetstronicowe opracowanie zawiera rozważania autora dotyczące m.in. tworzenia obrazu poetyckiego, jego estetyki i treści, eksponowania elementów rzeczywistych i nierzeczywistych, uczuć, stosowania środków stylistycznych etc. Autorem przedmowy do publikacji jest Johann Jakob Breitinger (1701-1776) - szwajcarski filolog, estetyk i publicysta, który w latach 1721–1723 wspólnie z Bodmerem współredagował tygodnik kulturalno-obyczajowy Die Discourse der Mahlern, wzorowany na brytyjskim The Spectator.