Johann Christoph Gatterers […] Abriss der Heraldik

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1773 Miejsce publikacji: Göttingen,Gotha Autor:
  • Gatterer, Johann Christoph
Illustracje: 8 Strony: [ 12 ]; 115 Sygnatura: 91599 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna - heraldyka - 18 w.
  • Historia - heraldyka - 18 w.
  • Gatterer, Johann Christoph (1727- 1799)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.07.2019

Opis dokumentu

Wydany w 1773 roku Abriss der Heraldik (Zarys heraldyki) Johanna Christopha Gatterera (1727-1799) - niemieckiego historyka, profesora w Getyndze, specjalisty z zakresu genealogii, dyplomatyki, teologii i historii prawa, założyciela Instytutu Historycznego przy uniwersytecie getyńskim. Publikacja prezentuje zarys teoretycznej wiedzy heraldycznej. Heraldyka jest jedną z nauk pomocniczych historii, zajmującą się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold - oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. Heraldyka zrodziła się z powstałej pod koniec XII wieku z praktycznej potrzeby opisywania i rysowania herbów oraz czuwania nad ich poprawnością. Ma ona dwa zasadnicze działy: historyczny - zajmujący się badaniem początków, rozwojem i znaczeniem prawnym herbów (wiedza heraldyczna), i praktyczny, pozwalający poznać zasady tworzenia i prawidła stylowej ornamentacji herbów (sztuka heraldyczna).