Jezioro Druzno; Kanał Elbląski : broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1984 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 11, [1] Sygnatura: II.6 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Elblągu
  • Kanał Elbląski
  • Ochrona środowiska
  • Jezioro Druzno
  • Polska - rezerwaty przyrody
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 16.11.2012

Opis dokumentu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Elblągu wydało broszurę dotyczącą Jeziora Druzno i Kanału Elbląskiego. Przedstawiono rezerwat, który ma ogromne znaczenie dla nauki i jest reliktem o charakterze pierwotnym basenu Delty Wisły (lasy łąki, trzęsawiska). Komisja Ochrony Przyrody w Elblągu uwzględniając wyjątkową rolę jeziora w krajobrazie polskim i występujących tam osobliwości przyrodniczych oraz doceniając jego piękno, na posiedzeniu 07.08.1980 r. podjęła uchwałę o skierowaniu do kompetentnych władz wniosku postulującego uznanie rezerwatu „Drużno” za park narodowy. Wniosek został przekazany pismem z dnia 18.08.1980 r. na ręce Pana Krzysztofa Adamczewskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Elblągu z prośbą o nadanie mu formalnego toku. Wniosek został zaakceptowany i poparty przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego LOK w Elblągu na posiedzeniu w dniu 22.10.1980 r. W dalszej części broszury zamieszczono krótki rys historyczny Kanału Elbląskiego oraz jego znaczenie, aktualny stan pochylni i perspektywy dalszej eksploatacji. Dokument opracowany przez Romana Klima.