Jani Astroscopi Neuer und Alter Haus- und Schreib-Calender...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1745 Miejsce publikacji: Dantzig Autor:
  • Woit, Jacobus
Strony: 12 K. Sygnatura: XVIII. 147 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Woit, Jakub ( 1698-1764)
  • Kalendarz niemiecki - 18 w.
  • Astronomia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 26.03.2010

Opis dokumentu

Woit Jakub – (1698-1764) profesor Gimnazjum Elbląskiego, propagator systemu kopernikańskiego. Studiował filozofię, teologię, prawo i matematykę. Jednym z jego dzieł byłkalendarz na rok 1745 Jani Astroscopi Neuer und Alter Haus- und Schreib-Calender..”. Druk wydany w oficynie J.J. Preussa.(Starodruk po konserwacji, z nową okładziną płócienną oraz skórzanym czarnym grzbietem). Jest to kalendarz do użytku domowego i do sporządzania notatek. Kalendarz opatrzony piękną ryciną przedstawiającą wizję astronomiczno-astrologiczną, bowiem obserwacja ciał niebieskich, ich zbiorowisk oraz materii rozproszonych w przestrzeni kosmicznej już od czasów starożytnych fascynowała ludzi. Określano ją jako tę część wiedzy, która dostarcza wiadomości użytecznych i stosowanych w praktyce, poza tym nazywano ją także „gwiazdorską umiejętnością”. Kalendarz składa się z 12 kolorowanych kart (zastosowany czerwony barwnik). Na pierwszej stronie podane są informacje, ile  lat minęło w 1745 od najważniejszych wydarzeń m.in. od stworzenia świata, chrztu Polski, powstania zakonu jezuitów, odkrycia Ameryki. Zawiera opisy faz słonecznych i księżycowych, znaków zodiaku i ich „natur”, wpływu planet, jak również krótkie fragmenty ewangelii przeznaczone na dany dzień. Zawiera również przepowiednie pogody i porady gospodarcze. Pierwsze kalendarze w Polsce pojawiły się już w XV w., a ich obecność łączyła się z rozwojem nauk astronomicznych.