Jahresberichte der Deutschen Geschichte

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1920-1921; 1923-1926 Miejsce publikacji: Breslau,Breslau-Opeln Autorzy:
  • Loewe, V.
  • Stimming, M.
Sygnatura: 010276 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Bibliografia
  • Niemcy - historia
  • Teksty żródłowe - Niemcy
  • Czasopisma niemieckie - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.03.2018

Opis dokumentu

Roczniki opisów bibliograficznych z lat 1920-1921 i 1923-1926 dokumentujące i inwentaryzujące publikacje niemiecko- i obcojęzyczne z lat 1918-1919 i 1921-1924 - dotyczące historii Niemiec. Wszechstronna bibliografia pozycji wydawniczych, dokumentująca postęp w dziedzinie szeroko pojętej historii ze wszystkich dziedzin badań historycznych uporządkowana wg ściśle określonych kryteriów. W części pierwszej – ogólnej (Allgemeiner Teil) zawarty jest wykaz publikacji dot. m.in. historiografii, metodologii, genealogii, historii geografii, topografii, dyplomatyki, paleografii, heraldyki, bibliotekarstwa, historii politycznej, historii gospodarczej itd. Część druga (Mittelalter) zawiera wykaz pozycji dotyczących okresu średniowiecza. I tak mamy tu do czynienia z podziałem i wykazem publikacji dotyczących m.in. wczesnego średniowiecza, czasów Karolingów, późnego średniowiecza, historii prądów kulturalnych, historii kultury, historii kościoła, kultury, architektury itd. W części trzeciej (Neuere Zeit) zgromadzono wykaz pozycji uwzględniając podział począwszy od czasów reformacji, wojny trzydziestoletniej ,czasów Fryderyka Wielkiego i okres po upadku mocarstwa, nauki polityczne, historię handlu i przemysłu , historię społeczną, historię kościoła, architektury, sztuki, literatury itd. Każdy tom rocznika uzupełniono o rejestr rzeczowy i rejestr wg autorów.