Jahresbericht des Kaufmännischen Vereins zu Elbing : 1879

Typ: Książka Rok publikacji: 1879 Miejsce publikacji: Elbing Strony: 16 Sygnatura: IV.9.1 Elbląg biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 19 w.
  • Sprawozdania roczne
  • Stowarzyszenie Kupieckie w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.02.2010

Opis dokumentu

Roczne sprawozdanie Stowarzyszenia Kupieckiego w Elblągu, sporządzone 14go października 1879 r. na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Zawiera informację o wyborze zarządu, tematy wygłoszonych wykładów (szerzenie wiedzy za pomocą wykładów i odczytów było jednym z głównych celów Stowarzyszenia), opis sytuacji w związanej ze Stowarzyszeniem Szkole Handlowej, relacje z uroczystości Stowarzyszenia w jego lokalu 7 stycznia oraz z wizyty pary cesarskiej w Elblągu oraz opis stosunków zadzierzgniętych z innymi stowarzyszeniami. Załączono wykaz przychodów i wydatków Stowarzyszenia oraz listę jego członków na dzień 1 października 1879 (237 nazwisk). Książka wydana przez elbląską drukarnię Wernich’a .