Jahresbericht der Handwerkskammer für das östliche Preussen und ihrer Abteilungen, 1927; 1930

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1927; 1930 Miejsce publikacji: Königsberg Illustracje: tab. Sygnatura: 010854 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Rzemiosło - Prusy Wschodnie - 20 w.
  • Cechy rzemieślnicze - statystyki - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 29.09.2016

Opis dokumentu

Sprawozdania wschodniopruskiej izby rzemieślniczej i podległej jej organów za lata 1926/27 i 1929/30. W sprawozdaniach ujęte były kwestie takie, jak wewnętrzna organizacja izby, sprawy finansowe, reprezentacja rzemiosła na zewnątrz, polityka zawodowa, m. in. dotycząca dopuszczalnej ilości terminatorów w poszczególnych cechach, działalność dobroczynna, polityka socjalna, kwestie podatków, a nawet kontaktów rzemieślników z mediami (prasą i radiem). Na końcu zamieszczone są dodatki w formie tabelarycznej, ilustrujące dane statystyczne odnośnie 1) składek uiszczanych w poszczególnych oddziałach (królewieckim, olsztyńskim, gąbińskim i elbląskim, 2) ilości terminatorów w poszczególnych cechach, 3) zdanych i niezdanych egzaminów mistrzowskich. Na przedniej okładce egzemplarza z 1930 r. w zbiorach Biblioteki Elbląskiej znak własnościowy (pieczęć i zapiska rękopiśmienna) archiwum kwidzyńskiego cechu zegarmistrzów i złotników.