Jahrbuch des Reichsversicherungsrechts, 1917

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1918 Miejsce publikacji: Berlin,Stuttgart,Leipzig Strony: 199 Sygnatura: 010871 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 20 w.
  • Niemcy - ubezpieczenia społeczne
  • Soegel, Hans Theodor (1867-1943)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.10.2016

Opis dokumentu

Publikacja periodyczna - rocznik - z wykładnią przepisów prawnych dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych w Rzeszy Niemieckiej. Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach rocznik z 1917 r. Początki państwowego systemu ubezpieczeń w cesarskich Niemczech przypadają na lata  1883–1889, kiedy to wprowadzono ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, emerytalne i inwalidzkie. W 1890 r. cesarz Wilhelm II wydał rozporządzenie dotyczące dalszego rozszerzenia ubezpieczeń pracowniczych. W latach 1892, 1900 i 1903 znowelizowano ubezpieczenie chorobowe, w 1900 r. natomiast na mocy pięciu ustaw nowelizujących zreformowano system ubezpieczeń wypadkowych. Z biegiem lat judykatura dotycząca tego zagadnienia zaczęła się bardzo rozrastać, w związku z czym zaczęto dążyć do uproszczenia i ujednolicenia prawodawstwa w tym zakresie. Krokiem tym było wprowadzenie w 1911 tzw. Reichsversicherungsordnung. Tekst ustawy przytoczony jest na początku rocznika w zbiorach Biblioteki Elbląskiej, za nim następują ustawy  i przepisy uzupełniające wydawane w latach 1911-1917. Publikacja pod redakcją niemieckiego prawnika Hansa Theodora Soergela (1867-1943).