Jahrbuch der Chemie und Physik (Journal für Chemie und Physik), 1825-1828

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1825-1828 Miejsce publikacji: Halle Strony: wiele liczb. Sygnatura: 010438 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Schweigger, Johann (1799-1857)
  • Czasopisma niemieckie – 19 w.
  • Fizyka - czasopisma
  • Chemia - czasopisma
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.12.2014

Opis dokumentu

Czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone chemii i fizyce. Wydawcą był niemiecki chemik i fizyk Johann S. C. Schweigger (1799-1857) - wynalazca pierwszego czułego galwanometru oraz inicjator nazwania nowo odkrytego wówczas pierwiastka chlorem. Poprzednikiem czasopisma był „Journal für Chemie und Physik” prowadzony przez Adolfa Gehlena. Periodyk zmienił tytuł na „Jahrbuch…” w 1811 r. w momencie objęcia redakcji przez Schweiggera. Po nim kierowanie tytułem przejął adoptowany syn jego brata - Franz Wilhelm Schweigger-Seidel. W XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój nauk przyrodniczych, w tym fizyki i chemii (stworzenie teorii atomistycznej, odkrycie zjawiska indukcji elektromagnetycznej, powstanie układu okresowego pierwiastków, odkrycie promieniotwórczości), co zaowocowało zakładaniem towarzystw naukowych i wydawaniem periodyków poświęconych tym gałęziom nauki, zwłaszcza iż nowe okrycia i wynalazki w tych dziedzinach miały zastosowanie w rozwijającym się wówczas dynamicznie przemyśle. Biblioteka Elbląska posiada roczniki z lat 1825-1828 (H.13-24) (w dwunastu woluminach). Każdy tom posiada odrębną paginację. Do tekstów dołączono tabele, tablice oraz liczne mapki (m.in. wykresy hydrologiczne, fragmenty półkuli Ziemi etc.).