Ist das ostpreuβische Abstimmunsgebiet deutsches Land? Woher kommt Stärke, wo liegen seine Aussichten für die Zukunft ? Gedanken zur bevorstehenden Volksabstimmung

Typ: Książka Rok publikacji: 1920 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Dethlefsen, Richard
Illustracje: 28 Strony: 24; [16] Sygnatura: 34788 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie – kwestia przynależności terytorialnej – poglądy – 20 w.
  • Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu – materiały opiniotwórcze - 20 w.
  • Dethlefsen, Richard (1864-1944)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.12.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1920 roku w Berlinie autorstwa Richarda Dethlefsena (1864-1944) – niemieckiego architekta, pruskiego budowniczego, honorowego profesora Uniwersytetu Albrechta w Królewcu. Kilkudziesięciostronicowy materiał jest zbiorem osobistych myśli i refleksji autora nad kwestią przynależności terytorialnej Prus Wschodnich do niemieckiej wspólnoty narodowej i przyszłością regionu, opublikowany w przededniu plebiscytu na Warmii i Mazurach, przeprowadzonego 11 lipca 1920 roku (w plebiscycie ludność zamieszkująca Warmię, Mazury i Powiśle miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich). Opracowanie, wzbogacone  bogatym rysem historycznym prowincji prezentuje typowo niemiecką optykę postrzegania przynależności terytorialnej Prus Wschodnich. Przekaz tekstu, ubarwiony cytatami niemieckich poetów i pisarzy jest jednoznaczny - to głos mieszkańca ziem, które od czasów podbojów krzyżackich przynależały do Prus, a mieszkańcy tego terenu zawsze byli obywatelami Prus (potem Niemiec) ukształtowanymi od pokoleń przez niemiecką kulturę, obyczaje i tradycje państwowe. Poglądy autora wynikają z mocno ugruntowanej świadomości przynależności do niemieckiej wspólnoty. Przekaz uzupełniają liczne fotografie równie mocno akcentujące świadomość narodową i poglądy autora.