Ioannis Huxhami medicinae doctoris, Regiae Societatis Londinensis et Collegii Regii Medicorum Edimburgensis socii Opera Physico-Medica curante Georgio Christiano Reichel philos. et medic. doctore ac facult medic. Lips. assesore

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1764 Miejsce publikacji: Lipsiae Autor:
  • Huxham, John
  • Reichel, Georg Christian
Illustracje: 2 Strony: [ 14 ]; 372; [ 2 ]; 232; [ 2 ]; 168; [ 46 ] Sygnatura: 92843 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Medycyna
  • Meteorologia
  • Chemia
  • Reichel, Georg Christian (1721-1771)
  • Huxham, John (1692-1768)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.05.2020

Opis dokumentu

Druk medyczny autorstwa Johna Huxhama (1692-1768), angielskiego lekarza i chirurga, członka londyńskiego Towarzystwa Królewskiego oraz College of Physicians w Edynburgu, uhonorowanego Medalem Copleya. Dzieło w trzech tomach, z dedykacją odautorską dla Fryderyka Augusta I Wettyna (1750-1827), księcia elektora Saksonii (w której autor przestawia swoje dzieło i zamieszcza pochwałę adresata i jego rodziny), ze wstępem do czytelnika napisanym przez Georga Christiana Reichela (1721-1771), niemieckiego lekarza i botanika, promotora wydania zbiorowego prac autora. Reichel przedstawia autora dzieła, także w kontekście dzieł jego poprzedników i inspiracji, zasługi autora oraz wagę przedsięwzięcia wydania zbiorowego prac Huxhama, dziękując tym, dzięki którym edycja ukazała się drukiem. W pierwszym tomie opublikowano dzieło będące owocem obserwacji powietrza i chorób zakaźnych podjęte na przestrzeni lat 1728-1737 w Plymuth. Jest to praca podzielona na dwie księgi poprzedzone wstępami, napisana na podstawie obserwacji meteorologicznych i mająca na celu zbadanie wpływu meteorologii na szerzenie się chorób. Metodycznie prowadzone obserwacje podzielono na lata i miesiące, w których odnotowywano temperaturę, ciśnienie, kierunki wiatrów, inne wskaźniki powietrza oraz zaobserwowane przypadki chorób. W pierwszej księdze zamieszczono jedną ilustrację, przedstawiającą różę wiatrów. W drugim tomie opublikowano dzieło O gorączkach, rozprawę O ospie oraz rozprawę O zapaleniu opłucnej i zapaleniu płuc. W trzecim tomie zawarto Dzieła różne, medyczne i meteorologiczne, między innymi o budowie kobiecych narządów płciowych, o ospie wietrznej, o zorzy polarnej, o rzadkich przypadkach chorobowych, o kolkach, o polipach, o metodach dbania o zdrowie marynarzy podczas długich rejsów; ostatnią, oddzielną pracą w tym tomie, poprzedzoną wstępem są chemiczne i medyczne obserwacje antymonu. We wszystkich tych pracach znajduje się liczne nawiązania do prac innych badaczy. Tom kończy indeks alfabetyczny kolejno wszystkich tomów.