Io. Fernellii Ambiani medici et philosophi praeclarissimi opera medicinalia; nempe phisiologia, pathologia, & terapeutica, seu medendi ratio: quibus adiecimus de abditis rerum causis: nunc denuo recognita & impressa [ … ]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1565 Miejsce publikacji: Venetiis Autor:
  • Fernel, Jean François
Strony: [ 36 ]; 13-659 Sygnatura: Ob.6.II.3077 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 16 w.
  • Francja - nauka - 16 w.
  • Francja - medycyna - 16 w.
  • Fernel, Jean François (1497-1558)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.05.2020

Opis dokumentu

Autor dzieła, francuski astronom, matematyk i lekarz Jean François Fernel (1497-1558), pełniący funkcję profesora medycyny na Sorbonie i osobistego lekarza króla Nawarry, Henryka II, należał do najważniejszych uczonych XVI w., zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych. Stworzył pojęcie „fizjologia”, wprowadził także rozróżnienie chorób zakaźnych na pandemiczne, epidemiczne i endemiczne. Jego dzieło, wydane pośmiertnie w Wenecji u Rutilio Borgominieriego (1530-1577) składa się z trzech części: fizjologii, patologii i sposobów terapii. Część poświęcona fizjologii składa się z siedmiu ksiąg, w których autor omawia budowę ciała ludzkiego, jego związek z czterema elementami (powietrze, ogień, ziemia, woda), humory i temperament. W siedmiu księgach poświęconych patologii autor opisuje przyczyny chorób, ich objawy (puls, mocz, gorączka) oraz choroby poszczególnych części ciała. Ostatnia część, poświęcona sposobom leczenia zawiera trzy księgi i opisuje zasady przeprowadzania zabiegów puszczania krwi i przeczyszczenia jako metody leczniczej. Druk zawiera także współwydany dialog z tytułem nagłówkowym Mundi elementa solam materiam genitis quibusque rebus impertiri autorstwa Fernela.