Instrukcja Ministerstwa Kultury w sprawie opracowania opisowej oceny działalności bibliotek powszechnych za 1966 rok - druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1966 Miejsce publikacji: Warszawa Strony: [3], Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Biblioteki – statystyka – 20 w.
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki, Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek w Warszawie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.06.2020

Opis dokumentu

W listopadzie 1966 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki, (MKiS), Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej (K.O) i Bibliotek za pośrednictwem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP) w Gdańsku wysłał specjalną instrukcję opisowej oceny działalności bibliotek z zakresu określonych tematów za 1966 rok. Jak to ujęto - "w mieście wyłączonym z województwa", w ocenie zaproponowano następujące tematy - sieć placówek bibliotecznych, sytuacja lokalowa biblioteki, zbiory biblioteczne (stan, potrzeby w uzupełnianiu, przyczyny niezrealizowania budżetu na zakup nowości), udostępnianie zbiorów (ocena czytelnictwa w środowiskach wiejskich, miejskich, wypożyczenia książek niebeletrystycznych, najpoczytniejsze książki - przykłady). Ponadto Ministerstwo interesowała działalność informacyjna i kulturalno-oświatowa (trudności, sukcesy), kadry bibliotekarskie  (kwalifikacje pracowników, płynność kadry, doskonalenie zawodowe, samokształcenie, współpraca z bibliotekami innych sieci (biblioteki związków zawodowych), współpraca z organizacjami społecznymi i prowadzącymi działalność oświatową i kulturalną. W instrukcji poproszono również o informacje na temat Kół Przyjaciół Biblioteki, Czytelnictwa dzieci i Młodzieży oraz niektórych wskaźnikach działalności publicznych bibliotek czy ewentualnych innych problemach szczególnie ważnych dla oceny działalności bibliotek. Jako załącznik do pisma dołączono przygotowaną tabelę z niektórymi wskaźnikami dotyczącymi działalności publicznych bibliotek powszechnych. Z taką wypełnioną tabelą, można się zapoznać na przygotowanej przez bibliotekarzy elbląskich -"Analizie opisowej MBP w Elblągu za 1966 - druk urzędowy".