Instrukcja kancelaryjna dla działów, filii … Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1962 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 11, Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w.
  • Archiwum Państwowe w Malborku
  • Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.06.2020

Opis dokumentu

Wśród publikowanych dokumentów, z którymi mogą się zapoznać nasi sympatycy, znajdziemy publikacje związane z historią instytucji kultury, jaką była biblioteka w Elblągu. W poprzednim systemie ekonomicznym, funkcjonowała Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Elblągu, w budynkach przy ulicy Łączności 2. Dla mnie osobiście, nie lada gratką, jest jeden z dokumentów, znajdujący się w naszych zbiorach. Dla którego zgodność potwierdzono 12 kwietnia 1962 roku, a ukazał się po raz pierwszy jako załącznik do uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (P.M.R.N.) w Elblągu w dniu 6 stycznia 1961 roku. Jest to instrukcja kancelaryjna MBP w Elblągu. Dokument taki w każdej instytucji opisuje tworzenie, system obiegu i obieg akt w instytucji. Jak wynika z tej instrukcji aktem sprawy, jest każda opatrzona stemplem wpływu i zarejestrowana korespondencja, czystopis, wypełniony druk lub tekst odciśnięty przy pomocy stempla, o ile zawiera ponadto znak sprawy, datę sporządzenia i podpis. Taki akt powinien znajdować się w archiwum zakładowym, a następnie przekazany Archiwum Państwowemu w tym przypadku Archiwum Państwowemu w Malborku. Jak wynika z tej instrukcji kancelaryjnej nie jest aktem – afisz czy obwieszczenie urzędowe, więc taki dokument nie powinien trafić do archiwum. Takie dokumenty nie będące aktami gromadzi Biblioteka Elbląska w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego, aby je następnie udostępnić zainteresowanym.